Права на майки с малки деца по Кодекса на труда

Вместо увод

Всички ние знаем, че емоционалното и социалното развитие на децата се обуславя в голяма степен от отношенията в семейството и средата, в която растат.
Времето, прекарвано с родителите и особено с майката, са от ключово значение за правилното сформиране на децата като стабилни и пълноценни членове на обществото.
Същевременно обаче в днешни времена жените работят наравно с мъжете, като причините за това са от най-прозаичните – нуждата от финанси до дълбоко личностни нужди като себеутвърждаване, статус и други.
За жените, които нямат свободата да изберат дали и колко време да прекарват с малките си деца, Кодексът на труда предоставя редица права, целящи да осигурят време, което майката да прекарва с малкото си дете, част от които ще разгледаме в настоящата публикация.


1. Забрана за полагане на нощен труд

Кодексът на труда забранява нощния труд на майки с деца до 6-годишна възраст, както и на майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им.

Тази забрана обаче може да отпадне при дадено изрично писмено съгласие от страна на работничката или служителката.

2. Забрана за полагане на извънреден труд

Майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, не могат да полагат извънреден труд.

И тази забрана може да бъде преодоляна с изрично писмено съгласие на работничката или служителката.

3. Забрана за командироване

Работодателят не може да командирова майка на дете до 3-годишна възраст без нейното изрично писмено съгласие.

4. Различни видове отпуски

  • отпуск поради бременност и раждане;
  • отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
  • отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
  • отпуск за кърмене и хранене на малко дете;
  • неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
  • платен отпуск за две или повече живи деца – само ако е предвидено в колективен трудов договор.

5. Право на надомна работа

Майка на дете до 6-годишна възраст има право да работи надомно при същия или друг работодател, когато естеството на извършваната работа позволява това.

6. Закрила при уволнение

От нея се ползват майки на деца до 3-годишна възраст и е без значение дали майката използва или не друг вид отпуск или е започнала да работи.

Тази закрила се отнася само до някои от основанията за прекратяване на трудов договор.

7. Допълнителни права

С изменения от 2022 г. в Кодекса на труда на родителите се дадоха нови права. Повече за тях може да прочетете тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Това може да не е валидно за Вашия казус, дори и да намирате прилики. Само в рамките на правна консултация може да получите изчерпателно становище за Вашия казус.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Ако желаете да получите правна консултация по подобен или друг казус, използвайте формите за контакт.

Leave a Reply