• Home
  • Контакти

Контакти

Публикациите на този сайт са напълно безплатни. Те не представляват правен съвет или консултация и нямат претенции за изчерпателност. Там, където е възможно, публикациите са лишени от правни термини съвсем умишлено, за да могат да бъдат разбираеми за неюристи. Защото основната цел на този сайт е чрез публикациите да се повишави и разшири правната култура на българите.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.


Legera Law Firm

Aдрес: гр. София, 1000, ул. “Петър Парчевич” № 9, ет. 2, ап. 2

Телефон : +359 2 980 41 90

Мобилен: +359 894 689 475

Имейл: office@legera.com

Интернет страница: www.legera.com