• Home
  • Контакти

Контакти

Публикациите на този сайт са напълно безплатни. Те не представляват правен съвет или консултация и нямат претенции за изчерпателност. Там, където е възможно, публикациите са лишени от правни термини съвсем умишлено, за да могат да бъдат разбираеми за неюристи. Основната цел на този сайт е чрез публикациите да се повишави и разширява правната култура.

Правните консултации се извършват при заплащане на съответния хонорар.

Записване за консултация може да направите на посочените телефон, адрес, имейл или форма за контакт.


Адвокат Радостина Янева, член на Софийска адвокатска колегия

Aдрес: гр. София, 1000, ул. “Петър Парчевич” № 9, ет. 2, ап. 2

Телефон: +359 894 689 475

Имейл: radostina.yaneva@legera.com