За мен

Аз съм Радостина Янева, адвокат и медиатор.

Като адвокат съм вписана в регистрите на адвокатурата и съм член на Софийска адвокатска колегия.

Като медиатор съм вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Специализирам в:

  • областта на трудовото право, включително процесуално представителство;
  • областта на извънсъдебно разрешаване на спорове като медиатор;
  • областта на преговорите и извънсъдебно разрешаване на спорове извън процедура по медиация.

Правните консултации и процедурите по медиация се извършват при заплащане на съответния хонорар.

Записване за консултация може да направите на посочените телефон, адрес, имейл или форма за контакт.


Aдрес: гр. София, 1000, ул. “Петър Парчевич” № 9, ет. 2, ап. 2

Телефон: +359 894 689 475

Имейл: radostina.yaneva@legera.com