• Home
  • Какво ще откриете тук?

Какво ще откриете тук?

“Правото е написано за бдящите, а не за спящите” и “Непознаването на закона не извинява” са две латински сентенции и правни принципи, познати на всички юристи, които продължават да имат сила и днес.

Непознаването на закона, непознаването на правата и задълженията е вредно за обществото. Вредно, защото може несъзнателно, непознавайки закона, да го нарушим. Вредно е, защото непознавайки правата си, може да бъдем въведени в заблуда, че нямаме такива вследствие на което да не ги отстояваме и защитаваме.

Всеки адвокат се е сблъсквал със случаи, в които няма или почти няма какво да направи за клиента, освен да бъде до него в съдебното дело, да защитава доколкото е възможно неговите права и интереси и да минимизира последиците. В немалко случаи в основата на правните проблеми стои непознаването на закона. Това е и причината, поради която е създаден този сайт – информацията в него да достигне до хората и да повишава правната култура.

Правото е необятно и няма юрист, който да разполага с познания във всички правни области. Винаги търсете специалист. При възможност търсете го превантивно – голяма част от правните проблеми могат да бъдат избегнати или минимизирани при своевременна правна консултация.

Статиите на този сайт са напълно безплатни. Те не представляват правен съвет, а изразяват лично мнение и отношение по конкретна тема. Основната цел на този сайт е да повишава и обогатя правната култура на българските и не само граждани.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, може да се свържете с мен на посочените телефон, адрес или форма за контакт.