• Home
  • Какво ще откриете тук?

Какво ще откриете тук?

“Правото е написано за бдящите, а не за спящите” и “Непознаването на закона не извинява” са две латински сентенции и правни принципи, познати на всички юристи, които продължават да имат сила и днес.

Непознаването на закона, правата и задълженията е вредно. От една страна непознавайки закона, можем да го нарушим. От друга страна непознавайки правата си пропускаме да ги защитим.

Тук ще намерите богата информация, поднесена на разбираем език за трудовите права и задължения както на работодателя, така и на работниците и служителите.

Ще откриете също така и информация за процедурата по медиация, преговорите и извънсъдебното разрешаване на спорове извън процедура по медиация.

Информацията на този сайт е напълно безплатна. Тя обаче не представлява правен съвет, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема. Основната цел на блога в сайта е да повишава и обогатя правната култура и да информира относно извънсъдебните начини за разрешаване на спорове. Дори когато ви се струва, че вашият случай е същият като разглеждан в сайта, трябва да имате предвид, че рядко два случая са напълно еднакви и ако на един е помогнало едно, на вас то може да навреди.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, може да се свържете с мен на посочените телефон, адрес или форма за контакт.