Закрила при уволнение на майки на малки деца

В обществото на майки битува едно схващане, че майки на малки деца не могат да бъдат уволнявани при каквито и да било обстоятелства. Това схващане обаче е вярно само донякъде. Защото в действителност законодателят е предоставил защита на майки на малки деца срещу уволнение, но тя се изразява в определени граници.

Кои са тези граници и кога майка на малко дете може да получи закрила срещу уволнение, ще разберете от настоящата публикация.

Закрилата срещу уволнение е част от специалните права, които Кодексът на труда предоставя на майките на малки деца.

От тази закрила се ползват майки на деца до 3-годишна възраст, като закрилата обхваща както рождената майка, така и майката-осиновителка.

Закрилата при уволнение се ползва само от работещите по трудов договор, но не и от работещите по трудов договор за допълнителен труд. Закрилата не обхваща и майки на малки деца, назначени на договор със срок за изпитване, когато договорът е прекратен в срока за изпитване.

Закрилата при уволнение се изразява в това, че работодателят трябва да получи предварително разрешение от инспекцията по труда, ако иска да уволни майка на дете до 3-годишна възраст и уволнението се предвижда да бъде направено на едно от следните основания:

  • закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  • намаляване обема на работа;
  • при липса на качества на работничката или служителката за ефективно изпълнение на работата;
  • при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работничката или служителката не отговаря на тях;
  • дисциплинарно уволнение.

Майки с деца до 3-годишна възраст, вън горните случаи, могат да бъдат уволнявани на общо основание, стига да не са налице други ограничения или забрани, приложими за всеки конкретен случай.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply