• Home
  • Трудово право
  • Работодателят ми дължи заплати и обезщетения след прекратен трудов договор

Работодателят ми дължи заплати и обезщетения след прекратен трудов договор

Да си припомним

За забавеното плащане на заплати и какви са евентуалните опции за действие в случаите, в които продължавате да ходите на работа, си говорихме тук.

В тази публикация ще разгледам евентуалните действия, които могат да бъдат предприети, ако работодателят дължи заплати и/или обезщетения и след като трудовият договор е бил прекратен.

Възможни действия за защита

Дори и при прекратяване на трудовия договор поради забавено плащане на трудовото възнаграждение, работодателят пак може да продължава да не изплаща дължимите суми. В този случай пред служителя се откриват няколко възможности за действие:

                1. Да се обърне към работодателя си с покана за доброволно плащане и уреждане на отношенията;

                2. Да се обърне към контролните органи на инспекцията по труда с искане за издаване на задължително предписание на работодателя и при неизпълнение и влизане на предписанието в сила и наличието на други предпоставки – да поиска от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК;

                3. Да се обърне към съда за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК и при липса на възражение от работодателя – да поиска издаване на изпълнителен лист или да води установителен иск в случай на възражение от работодателя;

                4. Да се обърне директно към съда с искане да осъди работодателя да му плати дължимите суми.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.