• Home
  • Трудово право
  • Работа от вкъщи на трудов договор за майки на деца до 6 годишна възраст

Работа от вкъщи на трудов договор за майки на деца до 6 годишна възраст

Какви са условията за работа от вкъщи на майки с малки деца до 6-годишна възраст?

Наред със специфичната закрила на труда, с която се ползват майките на малки деца, в днешната публикация ще разгледаме едно право на майки с малки деца, което може да бъде използвано до навършване на 6 годишна възраст на детето. Това право дава възможност на майката до навършване на 6 годишна възраст на своето дете да работи от вкъщи при същия или при друг работодател, като по този начин тя ще може да предоставя и грижи за своето дете.

Това право може да бъде използвано за работи и дейности, изпълнението на които може да бъде извършвано и от вкъщи – за изработка на сувенири, картички, облекло, други специфични продукти, извършване на преводачески услуги, набиране на текстове, редактиране на текстове, изготвяне на проекти, дизайн, консултантски услуги, онлайн курсове и други.

За работа, чието естество не позволява извършването й от дома, това право не се прилага.

За кого може да работи от вкъщи майка с малко дете до 6-годишна възраст?

От вкъщи може да бъде изпълнявана работата, която майката е изпълнявала до този момент за същия работодател  – например, ако работата е да бъдат извършвани преводи на документи и тя до момента е била извършвана от офиса, сега майката може да поиска да извършва тази работа от вкъщи до навършване на 6 годишна възраст на детето или до по-рано – по нейна преценка.

Майка на дете до 6 годишна възраст може да работи от вкъщи и за друг работодател. В този случай трудовият й договор със стария работодател не се прекратява, а майката излиза в неплатен отпуск. По този начин тя запазва първия си трудов договор за времето, в което работи от вкъщи за новия си работодател. За да разреши първият работодател този вид неплатен отпуск, майката трябва да представи сключения трудов договор за надомна работа при другия работодател.

Какво се случва, когато детето навърши 6-годишна възраст?

Когато детето навърши 6-годишна възраст, правото на работа от вкъщи се прекратява.

Ако майката е работила от вкъщи за същия работодател, с навършване на 6-годишна възраст на детето, майката се завръща към обичайното извършване на работата от преди. Работодателят е длъжен да осигури на майката работата, която тя е изпълнявала преди това. Тъй като това е дълъг период и е възможно длъжността, която майката е заемала до започването на работа от вкъщи, да е съкратена от щатното разписание, то тогава работодателят е длъжен да осигури на завръщащата се майка друга подходяща работа, в случай, че тя е съгласна с предложението.

Ако майката е работила от вкъщи за друг работодател, при навършване на 6-годишна възраст неплатеният отпуск при първия работодател се прекратява и майката трябва да се завърне на работа. Ако длъжността, която тя е заемала преди излизането в неплатен отпуск, е съкратена, работодателят с нейно съгласие й осигурява друга подходяща работа.

Право на бащата на надомна работа

За майките, чиято работа не позволява да бъде извършвана от вкъщи или не може или няма желание да бъде започната надомна работа при друг работодател, е предвидена възможност да преотстъпят правото си на надомна работа до навършване на 6-годишна възраст на детето на бащата на детето.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.