Уволнение по време на болничен или отпуск – да или не?

Общи положения

Работник или служител, който е започнал ползване на разрешен отпуск попада под предварителна закрила срещу уволнение.

Разрешеният отпуск може да бъде най-различен – отпуск поради временна неработоспособност (болничен), платен годишен отпуск или друг отпуск с изключение на един – отпускът за бременност и раждане, включително когато е прехвърлен на бащата или баба/дядо. За ползващите отпуск за бременност и раждане се прилага друга по-широка закрила и такива работници или служители могат да бъдат уволнени само на едно единствено основание – при закриване на предприятието.

Предварителната закрила на работник или служител, ползващ разрешен отпуск се изразява в това, че законното му уволнение може да стане само след предварително разрешение от инспекцията по труда.

Тази закрила обаче не е абсолютна

Тя се отнася само до изрично определени основания за уволнение. Тези основания са:

                – уволнение с предизвестие от работодателя при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

                – уволнение с предизвестие от работодателя при намаляване на обема на работа;

                – уволнение с предизвестие от работодателя при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

                – уволнение с предизвестие от работодателя при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях и

                – дисциплинарно уволнение.

Къде нещата могат да се объркат?

Кодексът на труда казва, че предварителната закрила при уволнение се отнася към момента на връчване на заповедта за уволнение. Това правило изглежда изключително ясно. Но това е само на пръв поглед. Неправилното разбиране на това правило идва от неговото буквално тълкуване, което е неприложимо в случаите на уволнение с предизвестие.

При уволнението с предизвестие предварителната закрила се отнася към момента на връчване на предизвестието, а не към момента на връчване на заповедта за уволнение. Това разбиране е застъпено последователно и в практиката на Върховния касационен съд.

С други думи, за да бъде уволнение с предизвестие законно, трябва към момента на връчване на предизвестието работникът или служителят да не е започнал ползването на разрешен отпуск.

Ако работникът или служителят е започнал ползването на отпуск, той вече попада под предварителна закрила. В такъв случай уволнението може да бъде законно само ако е налице предварително разрешение от инспекцията по труда. Едва след като работодателят разполага с разрешение от инспекцията по труда, може да пристъпи към връчване на предизвестието.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкр етна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.