• Home
  • Трудово право
  • Срочен трудов договор за определен срок по изключение – кога и как?

Срочен трудов договор за определен срок по изключение – кога и как?

Общи положения

Условията за сключване на срочен трудов договор за определен срок са ограничени.

Житейски обаче е възможно настъпване на условия, при които работодателят се нуждае от временна работна ръка и тези условия не са от законово установените по начало. Ето защо законът е създал и още едно основание за сключване на срочен трудов договор за определен срок. Това основание трябва да е по изключение.

Кога е налице изключение?

Кодексът на труда изисква да са налице конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и именно те да обуславят срочността му.

Други изисквания при наличието на изключение

При срочните трудови договори за определен срок по изключение има редица особености по отношение на срока.

Такива договори поначало могат да се сключват за срок най-малко от една година и трябва да се отнасят за дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

Такъв трудов договор може да се сключи за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя.

По изключение се прилага само веднъж

По начало няма забрана за така наречените вериги или каскади от срочни трудови договори за определен срок. Това са случаите, в които с изтичане на срока на срочния трудов договор се сключва нов срочен трудов договор и това може да продължи неограничено във времето, стига да са спазвани изискванията за сключването им.

Не така стои обаче това при срочните трудови договори за определен срок по изключение, където има ограничение, целящо избягване на злоупотреби с право и осигуряване на по-продължителна трудова заетост. По тази причина срочен трудов договор за определен срок по изключение със същия работник или служител за същата работа може да се сключи само веднъж и то при срок най-малко една година.

Последици от неспазване на условията за сключване на срочен трудов договор за определен срок по изключение

Срочните трудови договори по правило създават правна несигурност в продължителността на трудовата заетост и поради това се допускат само при строго определени условия.

При неспазване на изискванията за сключване на срочен трудов договор за определен срок , договорът се смята за сключен за неопределено време.

Същото важи и за срочния трудов договор за определен срок по изключение.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.