• Home
  • Трудово право
  • Работя от вкъщи. Трябва ли да отговарям в чата по служебни въпроси?

Работя от вкъщи. Трябва ли да отговарям в чата по служебни въпроси?

Работно време и право на почивка

Работещи от вкъщи служители често ме питат дали са длъжни да отговарят на служебни съобщения от колеги, мениджъри, шефове след края на работното им време.

Краткият отговор е не, не са. Служебните разговори се водят в работно време.

Право да се откъснеш

Това е наболял въпрос за всички работещи от вкъщи.

По време на пандемията се създаде една обстановка и нагласа при повечето работещи от вкъщи и работодателите, че всички участници в процеса са онлайн и достъпни 24/7.

Въпросът беше толкова наболял, че на ниво ЕС се обсъждаше приемане на директива за правото да се откъснеш, включително имаше подготвен проект на директива.

В крайна сметка такава директива не бе приета поради една проста причина – не е необходимо отделно законодателство по този въпрос, защото той може да бъде решен от вече съществуващите правила, касаещи работното време.

Общото разбиране е, че работно време е това време, в което работникът или служителят полага труд, а всяко друго време е време за почивка и тогава не се полага труд. Оттук следва, че служебна комуникация, доколкото същата се намира във връзка с възложената работа може да бъде извършвана в рамките на установеното работно време и по установения между страните начин. По аргумент от обратното, след като служебна комуникация се извършва в работно време, следва, че в извънработно време работниците и служителите не са длъжни да участват в нея и да бъдат непрекъснато на разположение.

Въпреки горното разбиране на ниво ЕС редица държави членки приеха в своите законодателства правото на откъсване.

В България също има предложение за промени в Кодекса на труда, въвеждащи изрично правото да се откъснеш за работещите от разстояние. Предложеният текст изглежда така „Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, не е длъжен да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмична почивка, освен когато в индивидуалния и/или в колективния трудов договор са уговорени условия, при които това е допустимо.“

Препоръчително е всички работодатели със служители, които работят от разстояние, да уредят подробно правилата за извършване на работата от разстояние, включително и въпросът със служебната комуникация. При всички положения трябва обаче да се имат предвид разпоредбите на Кодекса на труда, гарантиращи минималните размери на почивките – дневна, междудневна и седмична.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.