• Home
  • Статии
  • Работната заплата – от какво се състои?

Работната заплата – от какво се състои?

Замисляли ли сте се от какво се състои работната Ви заплата? По-скоро не. Повечето хора се интересуват от сумата, която чисто ще получат за работата си, но не влизат в детайли кое как е оформено и какво се включва в работната заплата.

В тази публикация ще Ви запозная накратко от какво се състои работната заплата. Важно е да знаете това, за да не бъдете изненадани неприятно.

Структура на работната заплата

Брутната работна заплата се състои от:

  • основна работна заплата;
  • допълнителни трудови възнаграждения, предвидени в Кодекса на труда, в други нормативни актове или колективен трудов договор и
  • други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.

Основна работна заплата

Основната работна заплата е част от задължителното съдържание на трудовия договор. Тя е възнаграждението за изпълнението на трудовите задачи и отговорности. Основната работна заплата не може да бъде заменяна изцяло или частично с допълнителни или други възнаграждения и плащания.

Допълнителни трудови възнаграждения

Те са две големи групи – предвидени в нормативни актове или договорени – с колективен трудов договор или с индивидуален трудов договор.

Допълнителните трудови възнаграждения също така могат да бъдат постоянни или за определен повод/период. С постоянен характер (тоест изплащат се постоянно с основната работна заплата) са допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит и за образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“. За допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се определят и всички други допълнителни трудови възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се основно месечно възнаграждение и са в зависимост само и единствено от отработеното време. Дали едно допълнително трудово възнаграждение е постоянно или не има значение при определяне на брутното трудово възнаграждение за платен годишен отпуск и за различни обезщетения по Кодекса на труда.

Допълнителните трудови възнаграждения се изплащат в допълнение на основната работна заплата. Те могат да бъдат давани в пари или в натура. Предоставените в натура допълнителни трудови възнаграждения не могат да включват спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.