Работа от вкъщи – чести въпроси

“Мога ли да ползвам болничен? Намеква ми се, че така и така съм вкъщи и ако не ми е много зле, мога и да поработя.”

Да, може да се ползва болничен на общо основание. Следва да се има предвид, че работодателят е длъжен да не допуска до работа, включително и когато се работи от разстояние, служител, на който е издаден болничен за посоченото в него време.

“Работя от вкъщи. Кога могат да ме търсят по работа? Могат ли колеги или прекият ми ръководител да ми пращат съобщения, имейли или да ми звънят в извън работно време?”

Това е наболял въпрос за всички работещи от вкъщи. По време на пандемията се създаде една обстановка и нагласа при повечето работещи от вкъщи и работодателите, че всички участници в процеса са онлайн и достъпни 24/7. Въпросът беше толкова наболял, че на ниво ЕС се обсъждаше приемане на директива за правото да се откъснеш. В крайна сметка такава директива съвсем логично не беше приета доколкото тези въпроси вече имат регламентация и тя се намира в уредбата на  работното време. Оттук следва, че служебна комуникация може да бъде извършвана в рамките на установеното работно време и по установения между страните начин. Препоръчително е всички тези въпроси да бъдат детайлно уговорени в трудовия договор, колективен трудов договор, ако е приложимо, както и вътрешни актове на работодателя, касаещи работата от разстояние.

Отбелязвам, че е подготвен законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който все още не е внесен в Народното събрание, но е преминал етап на обществено обсъждане. С предложените промени се регламентира и правото на изключване. Предложеният текст изглежда така „Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, не е длъжен да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмична почивка, освен когато в индивидуалния и/или в колективния трудов договор са уговорени условия, при които това е допустимо.“

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.