Принудително ползване на платения годишен отпуск

Общи положения

Ползването на годишния платен отпуск е право на служителя, което обаче в общия случай не е абсолютно. Това означава, че ползването на годишния платен отпуск е поставено в зависимост от съгласие и писмено разрешение на работодателя за ползването му.

По начало работодателят няма право да кара служителите си да ползват платения си годишен отпуск. Той единствено се произнася по молби за ползване на отпуски като съответно разрешава или не разрешава отпуската.

Има случаи в които обаче работодателят разполага с правомощието да принуди своите служители да излязат в платен годишен отпуск. И тук не става дума за случаите, в които служителите са принудени да подпишат молба за отпуск. Не. Тук става въпрос за случаите, в които работодателят има право едностранно да пусне служителите си в отпуск.

Кога работодателят може да принуди служителите да ползват платен годишен отпуск?

  • При престой повече от 5 работни дни – за да е законно това основание работодателят трябва да е обявил престой и този престой да продължава повече от 5 работни дни. Престоят е такова положение, при което по някаква причина не може да се работи;
  • При ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители  – това е така нареченото ваканционно ползване на отпуска, когато на практика никой не работи. Среща се често при работа, която е сезонно обусловена; по време на официални празници, които иначе поради естеството на работа биха били работни без значение дали има извънреден труд или не, тийм билдинги, фирмени обучения и други;
  • Има някои работници или служители, които продължават да си „пазят” отпуската въпреки погасяването на ползването по давност. По отношение на такива служители работодателят разполага с право да им предостави ползването на отпуската. За целта той първо трябва да покани служителя да ползва отпуската си и ако след тази покана служителят не е поискал отпуската си до края на календарната година, за която се полага, работодателят може да го „пусне” в отпуск.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.