• Home
  • Трудово право
  • Помощ! Уволняват ме с предизвестие и ме карат да изляза в платен отпуск! Част 2

Помощ! Уволняват ме с предизвестие и ме карат да изляза в платен отпуск! Част 2

Да си припомним

В първата част си говорихме за:

– Какво представлява срока на предизвестието;

– Как това се отразява на взаимоотношенията на страните;

– Какви са най-честите страхове на работодателите, каращи ги да предприемат мерки, понякога и незаконосъобразни;

– Принуждаването за излизане в платен отпуск за срока на предизвестието като най-често използвана мярка.

Какво става, ако служителят откаже да излезе в отпуск?

Правото на отпуск е не случайно е право – то се ползва по инициатива и желанието на служителя. Да, вярно е, че ползването на отпуска зависи от разрешението на работодателя; вярно е, че има редица случаи, в които работодателят може да „принуди” своя служител да ползва платен отпуск против волята му, но това не променя нищо. Правото на отпуск е ПРАВО.

След като правото на отпуск е право съвсем естествено е, че служителят може да откаже да си пусне отпуска за срока на предизвестието. Някои работодатели приемат това и се „примиряват” със ситуацията. Други обаче или имат прекалено много за губене, или са рискови играчи. В повечето случаи обаче рядко са наясно с последиците и цената, която може да платят за действията си.

Какво имам предвид:

При отказ на служителя да излезе в отпуск за срока на предизвестието някои работодатели решават, че няма да се „дадат” и просто ще ограничат достъпа на служителя си до информация, помещения, данни и други, за опазването на които в конкретния случай работодателят се страхува.

Ограничаването на достъпа може да стане по различни начини: до определени помещения, в които служителят обичайно изпълнява част или всички свои задължения – например чрез смяна на код на устройство за достъп; ограничаване до определени места в интранет системата на работодателя или по други начини с оглед спецификата на изпълняваната длъжност.

Първоначално това изглежда като добра идея за опазване от нежелано изтичане на информация или други недобросъвестни действия от служителя в предизвестие, но с всички тези действия работодателят може сам да се постави в ситуация, в която ограничава незаконно служителя в изпълнение на трудовите му задължения като незаконно не го допуска до работа и до изпълнение на трудовите му задължения.

Това обаче е една грешка, която може да струва на работодателя време, нерви и пари под формата на дела и съдебни разноски, адвокатски възнаграждения, дължими обезщетения, глоби и т.н.

Работодателят може да отстранява от работа или да не допуска до работа свои служители само в определени случаи. Срокът на предизвестието обаче не е основание за отстраняване или недопускане до работа.

Кои са случаите, в които работодателят може да отстранява служители от работа или да не ги допуска до работа – вижте тук и тук.

Част 1 на публикацията

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.