Намалено работно време

Какво е намалено работно време?

Намаленото работно време е такова работно време, което е с по-кратка продължителност сравнено с нормалното работно време.

Нормалната продължителност е 8 часово работно време на ден. Следователно намалено работно време е това с продължителност под 8 часа на ден.

За служителите, за които то е въведено обаче намаленото работно време е нормално и пълно работно време.

Кои работници и служители могат да работят при намалено работно време?

Две групи работници и служители работят при намалено работно време:

  • първата група са работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им, които въпреки предприетите мерки не могат да бъдат намалени, но които могат да бъдат ограничени чрез намаляване продължителността на работното време;
  • втората група са работници и служители, ненавършили 18 години – тук аргументът е ниската възраст.

Кога се преминава на работа при намалено работно време

Посочените групи служители имат право на намалено работно време, когато работят в съответните условия не по-малко от половината от законовоустановеното време, което е до 8 часа за дневен труд и до 7 часа за нощен труд.

Продължителността на намаленото работно време

Намаленото работно време е в две разновидности – 6 часов работен ден или 7 часов работен ден:

  • на 6 часов работен ден са работещите в лаборатории по хистология, цитология и цитохимия, когато работят с човешки трупен материал; служители пряко работещи в звена по анатомия, патологоанатомия и съдебна медицина, секционни зали и морги;
  • 7 часов работен ден имат работници и служители, работещи под земята, под водата, в специфични производства; в центрове за спешна медицинска помощ и звена в болници за спешна медицинска помощ; онкоболни; лица с психични заболявания; екарисажи и други.

Права при намалено работно време

Намаленото работно време е по-малко от нормалното работно време поради особености на труда или условията, в които се полага, както и с оглед на възрастта на работниците и служителите.

Ето защо по правило те се ползват от всички права, както и работниците и служителите, работещи при нормално работно време.

Важно – при намаляване на работното време не се намаляват трудовото възнаграждение и другите права на служителя.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.