Задължения на служителите да поддържат своята квалификация

Общи бележки

Квалификацията не се свежда само до придобито образование, специализация, умения и т.н.

Квалификацията е онази характеристика, която отличава представянето на един служител.

Значение на квалификацията

Безспорно е, че служители с еднакво ниво на образование, стаж, знания и умения, могат да показват различно ниво на представяне и справяне с възложената работа.

Ето защо квалификацията е индивидуално качество и се установява именно при реалното изпълнение на работа. Затова нейната истинска дълбочина не може да бъде установена единствено на база автобиографии и дипломи.

Затова и хора с едно и също образование и професия, заемащи една и съща длъжност, могат да бъдат с ниска, средна и висока квалификация.

Правната квалификация е индивидуално качество

Именно защото квалификацията е индивидуално качество, което подлежи на развитие и подобряване, и за двете страни по трудовия договор съществуват задължения за нейното поддържане и повишаване.

Задължения на служителите за поддържане и повишаване на квалификацията

Задълженията на служителите по отношение на поддържане и повишаване на квалификацията са две:

  • Първото е да участват в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионална квалификация. Тук се включва редовно присъствие на организираните обучения; усвояване на знанията и уменията от тези обучения; преминаване през изпити, тестове, проверки на знания и т.н.
  • Второто задължение изисква служителите самоинициативно да полагат лични усилия за повишаване на квалификационното си равнище. Това означава, че всеки служител е длъжен не само да изпълнява своите трудови задължения, но и непрекъснато да усъвършенства своите знания и умения. По този начин се стига и до повишаване на квалификацията.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.