Гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение

Задължения гаранции

С цел гарантиране изплащане на трудовото възнаграждение работодателят има специфични задължения:

  • да начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения за положения труд;
  • да плаща уговореното трудово възнаграждение;
  • при искане от страна на служителя да издава извлечение от ведомостите за заплати за изплатени или неизплатени трудови възнаграждения.

Права гаранции

При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер на 60% от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Добросъвестното изпълнение на трудовите задължения от страна на служителя се предполага до доказване на обратното. Тоест ако работодателят твърди, че не е заплатил трудовото възнаграждение, защото служителят не е изпълнявал своите задължения, той трябва да докаже това.

Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително със законна лихва.

Прекратяване на трудов договор* – гаранция

С цел гарантиране правото на получаване на трудовото възнаграждение на служителя е предоставено право едностранно и без предизвестие да прекрати трудовия договор, ако работодателят забави плащането на възнаграждението му.

*Това основание за прекратяване на трудов договор е приложимо при забава за плащане на цялото трудово възнаграждение. Ако работодателят изплаща 60% от него, но не по-малко от една минимална работна заплата, тогава не е налице това основание.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.