Връщане на работа след майчинство

Вместо увод

Често за консултация ме търсят жени с приключващо майчинство. Въпросите, по които ме търсят са разнообразни, но най-често са един или няколко от следните в комбинация:

  • Какво да правя след като ми приключи майчинството?
  • Какви права имам на работното си място като връщаща се от майчинство?
  • Какви права имам като майка на малко дете?
  • Какви права имам, ако работодателят ме кара да си „чистя“ натрупаната отпуска, а аз не искам?
  • Работодателят иска да си „изчистя“ натрупания годишен платен отпуск преди да се върна на работа. Има ли право?
  • С колко време разполагам, за да си „изчистя“ натрупания годишен платен отпуск и кога ще се погаси по давност?
  • Какви права имам, ако работодателят май не ме иска обратно на работа и не знае какво да прави с мен?

Започвам ги един по един.

„Какво да правя след като ми приключи майчинството?“

Краткият отговор: Да се върнете на работа.

След като приключи майчинството майката трябва да се върне на работа в първия работен ден. Обикновено това връщане се предшества от разговори с работодателя или ръководител с оглед уреждане на детайлите около връщането.

„Какви права имам на работното си място като връщаща се от майчинство?“

Майката има право да се върне на същата длъжност или на друга, равностойна на нея, ако в периода на майчинството е настъпило преструктуриране.

Майката също така има право да се ползва от всяко едно подобрение на условията на труд, на което би имала право както ако не беше в отпуск.

В случай, че в периода на майчинството е въведена някаква технологична промяна, на майката се осигурява обучение за придобиване на съответната на промените професионална квалификация.

С новите промени в Кодекса на труда, в сила от 01 август 2022 г., майка на дете до 8-годишна възраст има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Ако се постигне съгласие с работодателя по направеното предложение за изменение на трудовия договор, се сключва допълнително споразумение.

Постигане на съгласие за изменение на трудовия договор може да се случи и на по-ранен етап – още по време на майчинството.

Ако работодателят откаже направеното предложение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на майката мотивиран писмен отговор.

“Какви права имам като майка на малко дете?”

Тук може да намерите информация по този въпрос.

“Какви права имам, ако работодателят ме кара да си „чистя“ натрупаната отпуска, преди да се върна на работа, а аз не искам?”

Ползването на годишния платен (и не само) отпуск става въз основа на писмена молба от страна на служителя и писмено разрешение от работодателя.

С други думи – първата стъпка е винаги молба от страна на служителя, в случая служитеката-майка.

Работодателя по начало няма право да принуждава майката да ползва платения годишен отпуск освен в ограничени хипотези и при спазване на предвидените процедури.

„С колко време разполагам, за да си „изчистя“ натрупания годишен платен отпуск и кога ще се погаси по давност?“

Докато тече майчинството ползването на платения годишен отпуск се отлага.

Основното правило е, че неползваният годишен платен отпуск се погасява с изтичането на две години, считано от края на годината, за която се полага отпускът.

При майчинството това правило също се прилага, но с модификация – двете години започват да текат от края на годината, през която година майката се е върнала на работа.

Тоест в повечето случаи майката ще има на разположение повече от две години, за да си използва отложения платен годишен отпуск, натрупан в периода на майчинството.

“Какви права имам, ако работодателят май не ме иска обратно на работа и не знае какво да прави с мен?”

Тук няма еднозначен отговор.

Ако по една или друга причина работодателя образно казано, няма място за връщащата се от майчинство служителка било то поради промяна на организацията, било поради съкращаване обема на работа и персонала или поради някаква друга причина, той ще трябва да прекрати трудовия договор със служителката.

Връщащата се от работа майка на дете до 3 годишна възраст се ползва от предварителна закрила при уволнение. Това усложнява прекратяването на трудовия договор, особено в случаите, в които работодателят не иска връщане на служителката на работа точно защото е майка с малко дете и реално няма правно основание да прекрати трудовия й договор.

Автор: Радостина Янева, адвокат трудово право и медиатор.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.