Уволнение на бременна жена

Общи бележки

Бременната жена и жената в напреднал етап на лечение ин-витро се ползват с предварителна закрила при уволнение. Тази закрила обаче не възниква по право. Тя трябва да се “активира”.

Активиране на предварителната закрила при уволнение

Активирането става чрез уведомяване на работодателя и удостоверяване на състоянието си с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.

Знам, че голяма част от бременните жени от страх крият бременността си пред работодателя, но за да подаднат под предварителната закрила при уволнение трябва да го направят. Нещо повече – с уведомяването за състоянието възникват и редица други права и закрили както съм писала тук.

Уволнение на бременна жена/жена в напреднал етап на ин-витро лечение

След като работодателят е уведомен за бременността или ин-витро процедурите по надлежния ред, жената попада под предварителна закрила за уволнение.

Тази предварителна закрила при уволнение се изразява в това, че бременна жена или жена в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена само и единствено на определени основания. При едно от основанията допълнително се изисква и предварително разрешение от инспекцията по труда.

Уволнение С ПРЕДИЗВЕСТИЕ на бременна жена/жена в напреднал етап на ин-витро лечение

Бременна жена/жена в напреднал етап на ин-витро лечение може да бъде уволнена с предизвестие само на следните основания:

  • при закриване на предприятието – чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда;
  • при отказ да последва предприятието или съответното поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност – чл. 328, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда;
  • когато заеманата длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, който е заемал преди това същата длъжност – чл. 328, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда;
  • при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – чл. 328, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда.

Уволнение БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ на бременна жена/жена в напреднал етап на ин-витро лечение

Бременна жена/жена в напреднал етап на ин-витро лечение може да бъде уволнена БЕЗ предизвестие на едно единствено основание – дисциплинарно уволнение.

Дисцилинарното уволнение на беменна жена/жена в напреднал етап на ин-витро лечение може да бъде стане само след предварително разрешение от инспекцията по труда.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.