Трудово възнаграждение при работа от вкъщи

Размерът на възнаграждението се определя с индивидуалния трудов договор и за него са приложими всички правила на законодателството, колективен трудов договор, ако има и вътрешните правила за работна заплата.

Работещите от разстояние имат право на всички допълнителни трудови възнаграждения, предвидени в законодателството, вътрешните правила за работната заплата, индивидуалния и/или колективния трудов договор.

Работещите от разстояние на общо основание се ползват от социалните политики и програми на работодателя. Тук могат да се включват ваучери за храна, допълнителни социални придобивки като допълнително здравно или пенсионно осигуряване и други.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.