Срочни трудови договори

Срочни трудови договори

Въпреки законодателните мерки все още срочните трудови договори и най-вече договорът за определен срок, се използват в разрез с добрите работодателски практики.

Не ме разбирайте погрешно. Срочните трудови договори имат своето място, тъй като отразяват специфични нужди на пазара на труда и бизнеса. И това е чудесно, стига обаче да не се стига до злоупотреба с право.

Видове срочни трудови договори

Срочните трудови договори са цяла група договори. Те са изчерпателно изброени в Кодекса на труда. Това означава, че страните не могат да „създават” свои видове срочни трудови договори.

Срочен трудов договор може да бъде сключван:

  • За определен срок, който не може да бъде по-дълъг от три години, освен ако в закон или акт на Министерски съвет не е предвидено друго;
  • До завършване на определена работа;
  • За заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
  • За работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
  • За определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган;
  • За дългосрочна командировка ;
  • За краткотрайна сезонна селскостопанска работа – така наречените еднодневни трудови договори.

Извън горните случаи трудовият договор не може да бъде ограничаван по отношение на неговия срок.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.