Срочни трудови договори

Срочни трудови договори

Въпреки законодателните мерки все още срочните трудови договори и най-вече договорът за определен срок, се използват в разрез с добрите работодателски практики.

Не ме разбирайте погрешно. Срочните трудови договори имат своето място, тъй като отразяват специфични нужди на пазара на труда и бизнеса. И това е чудесно, стига обаче да не се стига до злоупотреба с право.

Видове срочни трудови договори

Срочните трудови договори са цяла група договори. Те са изчерпателно изброени в Кодекса на труда. Това означава, че страните не могат да „създават” свои видове срочни трудови договори.

Срочен трудов договор може да бъде сключван:

  • За определен срок, който не може да бъде по-дълъг от три години, освен ако в закон или акт на Министерски съвет не е предвидено друго;
  • До завършване на определена работа;
  • За заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
  • За работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
  • За определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган;
  • За дългосрочна командировка ;
  • За краткотрайна сезонна селскостопанска работа – така наречените еднодневни трудови договори.

Извън горните случаи трудовият договор не може да бъде ограничаван по отношение на неговия срок.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.