Ред за подаване на документи от работодателите за изплащане на компенсации

Във връзка с обявеното на територията на Република България извънредно положение, от 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда пакет документи.

Документите се изпращат или подават в Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия осъществяват дейност и се намира поне един от обектите на работа на персонала, за който се заявява изплащане на компенсации.

Документите се изпращат по:

– по електронен път;

– с препоръчано писмо с обратна разписка;

– на хартиен носител.

Документите се разглеждат в срок от 7 работни дни от подаване на Заявлението. Информация за одобрените работодатели се предоставя от Агенцията по заетостта по служебен път на Националния осигурителен институт.

Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В момента се обсъжда възможността държавата да поеме и част от осигуровките, дължими от работодателя. Ако това предложение бъде прието, ще Ви уведомим своевременно.

В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

А какви са условията, на които трябва да отговарят работодателите, за да получат компенсации, може да разберете тук.

***Компенсациите могат да се искат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас  сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.