Работно време, почивки и отпуски при работа от вкъщи

Работно време при работа от вкъщи

Работното време е част от условията, по които страните трябва да постигнат съгласие.

Работното време се уговаря в индивидуалния трудов договор в съответствие с Кодекса на труда, колективния трудов договор, ако има такъв и правилника за вътрешния трудов ред.

При определяне на работното време за работещите от разстояние се спазва установената с Кодекса на труда междудневна и седмична почивка. Междудневната почивка е не по-малка от 12 непрекъснати часа. Седмичната почивка при 5 дневна работна седмица е в размер на два последователни дни, от които единият по начало е неделя. При сумирано изчисляване на работното време непрекъсната седмична почивка е не по-малко от 36 часа.

Работното време при работа от разстояние съответства като продължителност на работното време на служителите, работещи в помещенията на работодателя. Същото важи и по отношение на стандартите за натовареност.

При работа от разстояние законът допуска изрично възможността да се уговори между страните, че няма да се полага извънреден труд, нощен труд и/или труд по време на национални празници. Уговарянето става в индивидуалния трудов договор.

Отчитайки всичко гореизложено Кодексът на труда предоставя правото на служителя, работещ от разстояние сам да организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка.

По същия начин, отчитайки разпоредбите на приложимото законодателство, уговорките в индивидуалния и/или колективен трудов договор, служителят сам определя почивките в работното си време. Почивките в работния ден могат да бъдат една или няколко, като една от почивките е за хранене и е не по-малка от 30 минути. Почивките не се включват в работното време.

Служителите, работещи от разстояние ползват всички видове отпуски съгласно установеното в законодателството и уговорките в индивидуалния и/или колективен трудов договор.

Отчитане на отработеното време при работа от разстояние

Реално отработеното време се отчита ежемесечно в документ по утвърден от работодателя образец – това може да е документ на хартия, може да е част от софтуер или някакво друго техническо решение.

Служителят носи отговорност за достоверността на данните за отчетеното работно време.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.