Работите ли извънредно? Ето какво трябва да знаете – част 1

Не са малко местата, в които се работи извънредно много повече отколкото е допустимо или пък не се спазват други правила, при които се допуска извънредния труд.

Ето защо в поредицата за извънредния труд ще разгледам в пет последователни публикации основните моменти, които трябва да знаете за извънредния труд, за да може да защитите своите права, ако сте работник или служител или какво трябва да спазите при въвеждане на извънредния труд и какви са Вашите задължения, ако сте работодател.

И така:

 • в първа част ще разгледам какво е извънреден труд, кога е допустимо да се работи извънредно;
 • във втора част – за кои категории работници и служители е позволено и за кои – забранено, да полагат извънреден труд;
 • в трета – каква е допустимата продължителност на извънредния труд;
 • четвърта част е посветена на правата и задълженията на работниците и служителите, когато работят извънредно и
 • в пета част ще разгледам задълженията на работодателя при въвеждане на извънреден труд.

Да започваме.

Какво се разбира под извънреден труд?

Извънреден е този труд, който се полага от работника или служителя по разпореждане ИЛИ със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител извън установеното за него време. Тоест извънреден труд имаме когато се работи извън установеното работно време.

От горното определение се вижда, че има две форми, при които може да сме изправени пред извънреден труд:

 • Когато полагането на извънредния труд е по нареждане на работодателя или съответния ръководител – тоест вследствие на активно поведение на работодателя/ръководителя – например заповед.
 • Когато такъв труд се полага със знанието и без противопоставянето на работодателя или съответния ръководител – тук нямаме активно поведение, но имаме ясно съзнание за полагането извънредния труд и липсата на противопоставяне на това – например след края на работното време работниците и служителите продължават на работят.

Обща забрана за извънреден труд. Допустимост по изключение.

Принципно положение е, че извънредният труд е забранен. Тази забрана се разпростира както върху полагането на извънреден труд въобще, така и по отношение на забрана за полагане на извънреден труд от определени категории работници и служители.

Все пак законодателят отчита редица случаи, които са от такова голямо обществено значение и полза и разрешава полагането на извънреден труд в строго определени случаи и при спазване на определени условия.

Извънреден труд е допустим само в следните случаи:

 • За извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
 • За извършване на работа от служители на МВР, свързана с провеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологическо подпомагане при оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и за друга работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред;
 • За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия;
 • За извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, канализация, транспорт и съобщителни връзки и оказване на медицинска помощ;
 • За извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или други съоръжения;
 • За довършване на започната работа, която не може да бъде завършена през редовното работно време;
 • За извършване на усилена сезонна работа.

Към част 2.

Към част 3.

Към част 4.

Към част 5.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.