Прекратяване на трудов договор

Трудовият договор може да бъде прекратен на голям брой основания. Ето защо, за да бъде прекратен законно един трудов договор, трябва да знаем на кое основание го прекратяваме, да спазим процедурите, свързани с това основание и същевременно основанието, на което се прекратява трудовия договор да съответства на реалността. Това важи за всеки един случай на прекратяване на трудов договор и е без значение дали е от страна на работодателя или на служителя.

Един пример, за да стане ясно – ако сте работодател и сте решили да прекратите трудов договор поради съкращаване на щата, това означава, че трябва наистина да има съкращаване на щатните бройки, което означава промяна в щатното разписание и приемане на ново щатно разписание; извършване на подбор, ако са налице условията за това; изплащане на специфичните обезщетения, дължими при прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щат и спазване на другите законови изисквания, ако има такива в конкретния случай.

Ако пък сте служител и решите например да прекратите трудовия си договор без предизвестие на някое от основанията за това, но не са налице условията на съответното основание, законността на прекратяването се поставя под въпрос и не че работодателят ще иска отмяна на прекратяването, но няма да може да претендирате изплащане на някои обезщетения, ако такива се дължат.

Основанията за прекратяване на трудов договор се делят на няколко големи групи:

1. Общи основания за прекратяване – при тези основания договорът се прекратява без която и да е от страните дължи предизвестие;

2. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие;

3. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя БЕЗ предизвестие;

4. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие;

5. Прекратяване на трудовия договор от работодателя БЕЗ предизвестие – за повече информация вижте тук;

6. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение – това пак се може да се отнесе към общите основания за прекратяване;

7. Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд – това е една специфична ситуация.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар