• Home
  • Трудово право
  • Прекратяване на трудов договор с възстановен на работа незаконно уволнен служител, който не се явява да заеме работата

Прекратяване на трудов договор с възстановен на работа незаконно уволнен служител, който не се явява да заеме работата

Това основание за прекратяване на трудовия договор е приложимо само за определена категория работници или служители.

Тук първо имаме един служител с прекратен трудов договор. Този служител е обжалвал прекратяването като незаконно, поискал е неговата отмяна и възстановяване на работа. Съдът е признал уволнението за незаконно, отменил го е и е възстановил служителя на работа.

Какво става при възстановяване на работа от съда?

Когато работник или служител е възстановен на работа от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяването се яви на работа.

NB! Съдът е длъжен да изпрати на възстановения служител влязло в сила решение.

Неявяване на възстановения служител в определения срок за заемане на работа

Служителят обаче не се явява да заеме работата, на която е възстановен без да са налице уважителни причини за това – размислил е; намерил си е друга работа; водил е делото само за чест и слава и т.н.

По този начин се стига до една ситуация, в която възстановеният на работа служител, с който работодателят е желал да прекрати отношенията си, е възстановен на работа, но същевременно не се явява да я заеме.

Законът не желае да заставя работодателя, който и без друго не желае да продължава отношенията си с този служител, който пък от своя страна неявявайки се да заеме работата, на която е възстановен в двуседмичен срок от възстановяването, явно показва своята незаинтересованост от продължаване на работата, да търпи такава ситуация.

Именно по тази причина е дадена възможност на работодателя, независимо от това, че предходното уволнение е признато за незаконно и е отменено, да уволни наново своя служител, но този път на основание, че възстановеният служител не се е явил за заеме своята работа.

Ето защо, ако сте уволнен служител и считате, че уволненението е незаконно, важно е да прецените, ако сте решили да водите дело срещу това уволнение, какво точно искате и ако претендирате и възстановяване на работа – готови ли сте всъщност да се върнете там. Защото оказва се, че има една част от служители, които изобщо нямат и намерение да се връщат на работа, а просто искат да получат справедливост от съда. В това няма лошо, разбира се, но ако нямате намерение да се връщате на работа, няма смисъл да искате възстановяване. Може просто да оспорите законността на уволнението и/или да упражните други права, които Ви предоставя законът в такива случаи.

Отговор за правните последици от оспорването на уволнението пред съда може да Ви даде опитен адвокат по трудово право. Затова потърсете съвет какви са възможностите и техните последици.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар