• Home
  • Трудово право
  • Прекратяване на трудов договор с възстановен на работа незаконно уволнен служител, който не се явява да заеме работата

Прекратяване на трудов договор с възстановен на работа незаконно уволнен служител, който не се явява да заеме работата

Вместо увод

Това основание за прекратяване на трудовия договор е приложимо само за определена категория работници или служители.

Тук първо имаме един служител с прекратен трудов договор.

Този служител е обжалвал прекратяването като незаконно, поискал е неговата отмяна и възстановяване на работа.

Съдът е признал уволнението за незаконно, отменил го е и е възстановил служителя на работа.

Какво става при възстановяване на работа от съда?

Когато работник или служител е възстановен на работа от съда, той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяването се яви на работа.

NB! Съдът е длъжен да изпрати на възстановения служител влязло в сила решение.

Неявяване на възстановения служител в определения срок за заемане на работа

Служителят обаче не се явява да заеме работата, на която е възстановен без да са налице уважителни причини за това – размислил е; намерил си е друга работа; водил е делото само за чест и слава и т.н.

По този начин се стига до една ситуация, в която възстановеният на работа служител, с който работодателят е желал да прекрати отношенията си, е възстановен на работа, но същевременно не се явява да я заеме.

По този начин работодателят се явява поставен в положение, в което хем трябва да приеме на работа възстановения незаконно уволнен служител, хем той не се явява на работа.

За разрешаването на такава ситуация на работодателя е дадена възможност да уволни наново своя служител, но този път на основание, че възстановеният служител не се е явил за заеме своята работа.

В заключение

Ако сте уволнен служител и считате, че уволненението е незаконно, важно е да прецените, ако сте решили да водите дело срещу това уволнение, какво точно искате и ако претендирате и възстановяване на работа – готови ли сте всъщност да се върнете там.

Защото оказва се, че има една част от служители, които изобщо нямат и намерение да се връщат на работа, а просто искат да получат справедливост от съда. В това няма лошо, разбира се, но ако нямате намерение да се връщате на работа, няма смисъл да искате възстановяване. Може просто да оспорите законността на уволнението и/или да упражните други права, които Ви предоставя законът в такива случаи.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.