• Home
 • Трудово право
 • Прекратяване на трудовия договор от служителя БЕЗ предизвестие

Прекратяване на трудовия договор от служителя БЕЗ предизвестие

Вместо увод

Работник или служител може да прекрати трудовия си договор едностранно и без предизвестие на изчерпателно посочени основания в Кодекса на труда.

Правото на прекратяване на трудовия договор от страна на работника или служителя БЕЗ предизвестие води до незабавно едностранно прекратяване на трудовото правоотношение.

Без предизвестие може да бъде прекратен както срочен, така и безсрочен трудов договор.

Процедура по прекратяване без предизвестие

Заявлението за прекратяване трябва да е в писмена форма.

Заявлението няма задължително съдържание, но следва да се посочи на кое от основанията по чл. 327 от Кодекса на труда се иска прекратяване на трудовия договор.

Важно е да се знае, че работодателят не може да прекрати трудовия договор на друго основание след като му е връчено заявлението за прекратяване от работника или служителя. Това е така, защото трудовият договор се прекратява в момента на получаването на писменото изявление за прекратяването.

Основания за прекратяване без предизвестие от служителя

И така, трудов договор без предизвестие може да бъде прекратен от работник или служител когато:

 • не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа в съответствие предписанията на здравните органи;
 • работодателят забави заплащане на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда или по обществено осигуряване;
 • работодателят промени мястото или характера на работа или уговореното трудово възнаграждение, освен в случаите, когато има право да направи това, както и при други случаи на неизпълнение на негови задължения по трудовия договор, колективен трудов договор или установени с нормативен акт;
 • когато при промяна на работодателя или отдаване на предприятието или на част от него под наем, аренда или концесия настъпи значително влошаване на условията на труд при новия работодател;
 • преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
 • продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
 • работи на срочен трудов договор и премине на друга работа за неопределено време;
 • е възстановен на работа поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
 •  постъпва на държавна служба;
 • работодателят преустанови дейността си;
 • работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
 • е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 •  постъпва на държавна служба;
 • работодателят преустанови дейността си;
 • работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
 • е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.