Прекратяване на трудовия договор от служителя с предизвестие

Общи положения

Работникът и служителят разполага с възможността да прекрати трудовия договор, отправяйки предизвестие до своя работодател без да има задължение да посочва причини защо иска прекратяването.

За разлика от това, работодателят може да прекратява трудов договор с предизвестие само ако са налице определени основания.

Какво трябва да знаете за предизвестието?

  • Предизвестието за прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. Максимално допустимият срок на предизвестие е 3 месеца;
  • Срокът на предизвестие за прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора;
  • Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден от неговото получаване.;
  • Предизвестието трябва да е писмено. Устното предизвестие е недействително и не поражда правни последици;
  • Предизвестието се отправя до работодателя и може да бъде направено и когато служителят ползва отпуск.

Задължения в срока на предизвестието

През времето на срока на предизвестието служителят е длъжен да се явява на работа, да изпълнява трудовите си задължения, да спазва трудовата дисциплина, указания на работодателя и т.н.

NB! Ако в срока на предизвестието служителят извърши нарушение на трудовата дисциплина, работодателят има право в срока на предизвестието да го накаже дисциплинарно, включително и да го уволни дисциплинарно.

Удължаване на срока на предизвестието

Общото правило е, че срокът на предизвестието не може да бъде намаляван или удължаван от страните.

Съществува обаче една хипотеза по отношение на определена категория служители, при които е допустимо удължаване на срока на предизвестието.

Това се отнася до служителите, заемащи материално-отчетнически длъжности. Когато предаването на повереното имущество не може да стане в рамките на 30-дневното предизвестие е допустимо срокът да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с 30-дневното предизвестие.

Ако обаче е уговорен 3 месечен срок на предизвестие със служител на материално-отчетническа длъжност това удължаване не е допустимо. В тези случаи предаването на повереното имущество трябва да стане в рамките на 3-месечното предизвестие.

Може ли да се оттегля предизвестието?

Предизвестието може да се оттегля само ако работникът или служителят съобщи на работодателя за оттеглянето преди или едновременно с получаване на предизвестието.

Със съгласие на работодателя предизвестието може да бъде оттеглено до изтичане на срока на предизвестието.

Извън горните случаи, веднъж отправено предизвестието, то започва да тече и с неговото изтичане настъпва и прекратяването на трудовия договор без значение дали впоследствие служителят е променил намерението си и желае да продължи да работи при този работодател.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.