Предварителна закрила при уволнение

Какво представлява предварителната закрила при уволнение?

Предварителната закрила при уволнение се изразява в това, че работодателят трябва да получи предварително разрешение от инспекцията по труда, ако иска да прекрати трудовия договор на определени основания със защитен работник или служител или в обща забрана за прекратяване на трудовия договор, освен в изрично посочени случаи (тогава не се изисква предварително разрешение от инспекцията по труда).

Кой се ползва от тази предварителна закрила и как действа тя?

И така, в първата група защитени работници и служители попадат:

 • Работничка или служителка, която е майка на дете до 3 годишна възраст;
 • Трудоустроен работник или служител – изисква се още и мнение от ТЕЛК преди уволнението;
 • Работник или служител, който страда от една или няколко от следните болести – исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; професионално заболяване; психично заболяване; захарна болест – изисква се още и мнение от ТЕЛК преди уволнението;
 • Работник или служител, който е започнал използването на разрешения му отпуск – какъв е видът на отпуска е без значение, важното е ползването му да е надлежно разрешено;
 • Работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите – за времето, в което има това качество;
 • Работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа – за времето, в което има това качество;
 • Работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско или кооперативно дружество – за времето, в което изпълнява тези функции.

Закрилата на първата група работници и служители се прилага не изобщо, а само в случаите, в които се иска прекратяване на трудовия договор на едно от следните основания:

 • Закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • Намаляване обема на работа;
 • Липса на качества за ефективно изпълнение на работа;
 • При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях
 • Дисциплинарно уволнение.

Другите основания за прекратяване на трудов договор на работници и служители от първата група не се обхващат от предварителната закрила.

Втората група защитени работници и служители включва бременните жени и жените в напреднал стадий на лечение ин-витро*

Тази втора група може да бъде уволнена с предизвестие само в следните случаи:

 • При закриване на предприятието;
 • При отказ да се последва предприятието или неговото поделение, в което служителката работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
 • Когато заеманата длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата тази длъжност;
 • При обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

Тази втора група може да бъде уволнявана и без предизвестие, но само в два случая, като в единия се иска и предварително разрешение на инспекцията по труда:

 • При задържане за изпълнение на присъда;
 • При дисциплинарно уволнение – тук се изисква и предварително разрешение на инспекцията по труда.

Работничките и служителките, попадащи в тази втора група се ползват от предварителната закрила само ако са уведомили своя работодател за състоянието си с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. Тази втора група се ползва и с редица други права, повече за които може да научите тук.

Третата група са работници или служители, ползващи отпуск поради бременност и раждане. Тази трета група може да бъде уволнена само при едно единствено основание – закриване на предприятието. Не се изисква разрешение от инспекция по труда.

Възможно е един работник или служител да се ползва от предварителната закрила при уволнение на няколко основания.

Заб. От предварителна закрила при уволнение се ползват и работници и служители, заемащи синдикални длъжности, но тази група няма да разглеждам в настоящата публикация.

*работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.