• Home
  • Трудово право
  • Превръщане на безсрочен трудов договор в срочен трудов договор

Превръщане на безсрочен трудов договор в срочен трудов договор

Трудовото законодателство урежда срочните трудови договори като изключение от правилото, че трудовото правоотношение възниква като безсрочно и винаги се стреми да се премине към безсрочен трудов договор.

Тук може да видите в кои случаи се допуска сключването на срочни трудови договори.

За да стимулира сключването на безсрочни трудови договори, законодателят задължава работодателите, наемащи служители по срочни трудови договори, да предприема допълнителни мерки. Тези мерки се изразяват в следното:

  1. Работодателят е длъжен да предоставя на подходящо място своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните места и длъжности при него, които могат да се заемат по безсрочен трудов договор, с цел да им се осигури постоянна работа. Такава информация работодателят трябва да предоставя и на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите при работодателя;
  • Работодателят, при възможност, следва да предприема мерки за улесняване достъпа на работниците и служителите на срочни трудови договори до професионално обучение с цел да се подобрят техните умения и възможности за израстване в кариерата и за преминаването им на друга работа.

Работниците и служителите по срочни трудови договори имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по безсрочен трудов договор.

Работниците и служителите по срочни трудови договори не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение сравнение с работниците и служителите по безсрочен трудов договор, които изпълняват същата или сходна работа, освен ако законът не поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобити умения.

Ако работник или служител на срочен трудов договор продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от работодателя и длъжността е свободна, превръща срочния си договор си в безсрочен трудов договор.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.