• Home
 • Политика за поверителност

Политика за поверителност

Кои сме ние?

Уебсайтът с адрес: https://winwinlaw.bg. е собственост на Радостина Янева (Ние, Наш/и).

Тази страница съдържа информация относно нашата политика във връзка със събиране, използване, обработване, съхраняване и разкриване на лични данни, които предоставяте когато използвате нашата Услуга.

Ние използваме личните Ви данни за да предоставяме и подобряваме нашата Услуга. Използвайки нашата Услуга, Вие се съгласявате да събираме и използваме Вашите данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност (Политика/та).

Настоящата Политика отговаря на изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Дефиниции

Освен ако не е посочено друго, термините, използвани в настоящата Политика имат следното значение:

Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Данни за използване

Данни за използване са данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата или от самата Сервизна инфраструктура – например данни за продължителността на посещението на страницата.

Бисквитки

Бисквитките са малки парченца данни, съхранявани на устройство на Потребителя.

Администратор

Администраторът е лице, което самостоятелно или съвместно с други администратори, определя целите и средствата за обработка на личните данни.

За целите на настоящата Политика ние сме администратор на Вашите лични данни.

Обработващ лични данни

Обработващият лични данни означава всяко лице – физическо или юридическо, различно от Наш служител, който обработва личните данни от името на Администратора.

Например Обработващ лични данни може да е Наш Доставчик на Услуги.

Субект на данни

Субект на данни е всяко физическо лице, обект на Лични данни.

Потребител

Потребителят е физическото лице, използващо нашата Услуга. Потребителят е Субект на данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, свързани предоставяне и подобряване на нашата Услуга за Вас.

Какви данни събираме и защо ги събираме

Лични данни

За използване на нашата Услуга, може да поискаме от Вас да предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация (Лични данни). Личните данни, които събираме, включват:

 • Имейл адрес;
 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Адрес, Държава, Област, Град, Пощенски код;
 • Бисквитки и данни за употреба.

Видът на събираните лични данни може да варира в някои случаи – например когато законодателството определя какъв вид лични данни трябва да бъдат събирани във връзка с предоставяне на една или друга услуга, или извършването на определени действия. За събирането на лични данни, различни от посочените горе, ще бъдете своевременно уведомявани.

Данни за използване

Може също така да събираме информация, която браузърът Ви изпраща всеки път, когато посетите нашия сайт или когато получавате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство („Данни за използване“).

Тези данни за използването могат да включват информация като адрес на интернет протокола на Вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението Ви, време, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, тези данни за използване могат да включват информация като типа мобилно устройство, което използвате, уникалния идентификационен номер на мобилното ви устройство, IP адреса на Вашето мобилно устройство, мобилната ви операционна система, типа на мобилен интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събираме данните, показани във формата за коментари (Име и Имейл адрес), както и IP адреса на посетителя, и низ на потребителския агент на браузъра, за да помогнем за откриване на спам.

Анонимизиран низ, създаден от имейл адреса Ви (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да види дали го използвате. Декларацията за поверителност на услугата Gravatar е достъпна тук: https://automattic.com/privacy/.

След одобрение на Вашия коментар, снимката на потребителския Ви профил е видима за обществеността в контекста на Вашия коментар.

Медия (средства)

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате да качвате изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на уебсайта могат да изтеглят и извличат всякакви данни за местоположение от изображения на уебсайта.

Форма за контакт

Когато използвате Формата за контакт, за да се свържете с нас, ние събираме данните, показани във Формата за контакт (Име и имейл адрес).

Cookies

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете изберете да запазите Вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за Ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки имат действие една година.

Ако посетите страницата ни за вход, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали Вашият браузър приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в своя профил, ние също така ще настроим няколко бисквитки, за да запишем Вашата информация за вход и избор на Вашия екран. Бисквитките за влизане имат срок два дни, а бисквитките с опции на екрана – една година. Ако изберете „Запомни ме“, Вашето автоматично влизане ще продължи две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да Ви известява, когато се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, е възможно да не успеете да използвате изцяло и/или някои части от нашата Услуга или да направи използването на нашия сайт непълноценно.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки – използваме „Сесийни бисквитки”, за да управляваме нашата услуга;
 • Предпочитани бисквитки – използваме „Предпочитани бисквитки“, за да запомним Вашите предпочитания и различни настройки;
 • Бисквитки за сигурност – използваме „Бисквитки за сигурност” за целите на сигурността.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, други статии, линкове и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за Вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието Ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието Ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

Доставчици на услуги

Можем да наемем фирми и/или физически лица, които да ни подпомагат в предоставяне на нашата услуга („доставчици на услуги“), да предоставят услугата от наше име, да извършват услуги, свързани с услугите, или да ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до Вашите лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализи

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтове. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа

Политика за поверителност на Google: https://policies.google.com/?hl=bg

С кого споделяме Вашите данни

Ние може да (пре)възлагаме дейности по обработване на личните Ви данни на трети лица – обработващи лични данни съобразно и в рамките на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни.

Когато лични данни се разкриват и обработват от обработващи личните данни, това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от нас задачи.

Обработващите лични данни действат от наше име и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване на документираните ни нареждания, като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни за други цели, освен за целите, посочени в тази Политика.

Разкриване на информация

Ние се задължаваме да не разкриваме личните Ви данни, освен в случаите когато:

 • това е необходимо за изпълнение на наше законово задължение;
 • това е необходимо за сключването, изменението, изпълнението или прекратяването на наши договорни отношения, отнасящи се до нашата Услуга;
 • субектът на данни е дал изричното си съгласие – категориите получатели са указани в документа за даване на съгласие;
 • Това е необходимо във връзка и за защита на нашите права или законни интереси свързаните с нас лица, или Субекта на данни;
 • в други нормативно предвидени случаи.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такъв), ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил.

Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Права, които имате върху Вашите лични данни

Личните данни, които ни предоставяте, посещавайки нашия сайт и/или използвайки нашата Услуга, се предоставят на база Ваше съгласие и/или договорно основание, а в определени случаи – и на нормативно изискване.

Ако откажете да предоставите лични данни е възможно да не можем да Ви предоставим в пълен обем използването на нашата Услуга и/или нашия сайт.

Ние имаме за цел да предприемем разумни стъпки, за да Ви позволим да коригирате, промените, изтриете или ограничите използването на личните Ви данни.

Винаги, когато е възможно, можете да актуализирате личните си данни директно в секцията за настройки на Вашия акаунт. Ако не можете да промените Вашите лични данни, моля, свържете се с нас, за да направим необходимите промени.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни държим за Вас и ако искате те да бъдат премахнати (доколкото е приложимо) от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате право:

 • За достъп и получаване на копие от Личните данни, които държим за Вас;
 • Да искате коригиране на всички лични данни, съхранявани за Вас, които са неточни;
 • При определени обстоятелства да поискате изтриването на личните данни, съхранявани за Вас;
 • При определени обстоятелства да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • При наличието на определени обстоятелства имате право на преносимост на данните за информацията, която ни предоставяте. Можете да поискате да получите копие на личните Ви данни в най-често използван електронен формат, така че да можете да ги управлявате и премествате;
 • Може да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, когато те се обработват само на това правно основание. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни преди оттеглянето на съгласието;
 • Да подадете жалба до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg; и телефон 02/91-53-555 за консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни.

Моля, обърнете внимание, че можем да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания.

Сигурност на данните


Сигурността на Вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не са 100% сигурни. Въпреки че се стремим да използваме всички приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната му сигурност.

Прехвърляне на данни

В зависимост от това откъде посещавате нашия сайт или ползвате нашата Услуга, Вашата информация, включително личните данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън Вашата държава, провинция или друга правителствена/административна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези от Вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява Вашето съгласие за прехвърляне.

Ние ще предприемем всички разумно необходими действия, за да гарантираме, че Вашите данни се третират безопасно и в съответствие с приложимото законодателство, настоящата Декларация за поверителност и няма да прехвърляме личните Ви данни на трета организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурността на Вашата данни и друга лична информация и прехвърлянето на личните данни не е необходимо за изпълнение на нашата Услуга или посещението на нашия сайт.

Къде изпращаме Вашите данни

Коментарите на посетителите могат да бъдат проверявани чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.

Промени в Политиката за поверителност

Нашата Политика за поверителност може да бъде актуализирана от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или видно известие за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на настоящата Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са в сила, когато са публикувани на тази страница

Данни за контакт

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следния имейл адрес: info@winwinlaw.bg