Платен годишен отпуск. Ред и начин за ползването му.

Основен платен годишен отпуск

Всеки работник и служител има право на платен годишен отпуск. Платеният годишен отпуск се ползва от работниците и служителите при наличието на най-малко 8 месеца трудов стаж. Изискването за 8 месечен трудов стаж е еднократно, тоест веднъж придобили 8 месеца трудов стаж, имате право на платен годишен отпуск. Също така няма никакви допълнителни изисквания по отношение на този 8 месечен стаж – да е при един и същ работодател, да е без прекъсване и т.н.

Платеният годишен отпуск се дели на: основен, допълнителен и удължен.

Основен платен годишен отпуск имат право да ползват всички работници и служители и неговият размер в общия случай не може да бъде по-малък от 20 работни дни.

Работници и служители, ненавършили 18 години, както и работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск не по-малко от 26 работни дни.

Съществуват и категории работници и служители, на които се полага удължен платен годишен отпуск или допълнителен платен годишен отпуск.

Страните могат свободно да уговарят и по-голям размер на платения годишен отпуск.

Ред и начин за ползване на платения годишен отпуск

Платеният годишен отпуск не е абсолютно право. Ползването му е поставено в зависимост от разрешението на работодателя. Работодателят може да разреши ползването да стане наведнъж или на части.

Ползването на платения годишен отпуск може да започне само след писмено разрешение на работодателя. За работодателя няма задължение да уведомява своите работници или служители дали разрешава  или отказва ползването на платен годишен отпуск. Ето защо ако сте поискали разрешение за ползване на платен годишен отпуск, Вие като работник или служител сте длъжен да се уверите, че е налице писмено разрешение от страна на работодателя Ви преди да излезете в отпуск.

Ако работодателят е отказал да разреши да ползвате отпуската си, а Вие не сте се поинтересували от това и преустановите идването на работа от датата, на която сте поискали отпуск, ще извършите дисциплинарно нарушение, за което дори може да бъде наложено и като наказание дисциплинарно уволнение.

Затова винаги, винаги преди да излезете в отпуск, уверете се, че работодателят е издал писмена заповед, подписана от него, с която изрично се разрешава да ползвате отпуска за заявения от Вас период. В противен случай нямате право да ползвате отпуската си, а ако го направите – ще извършите нарушение на трудовата дисциплина, което в зависимост от конкретната ситуация, може да бъде оценено като тежко и да бъде наложено дисциплинарно уволнение.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.