Отпуск поради бременност и раждане

Вместо увод

Широко разпространено е, че платеното майчинството в България е две години.

Всъщност е повече.

Платеното майчинство започва 45 дни преди раждането и продължава до навършване на 2 години на детето. Целият този период обаче не обхваща един отпуск. Той се състои от няколко вида отпуски.

Първият голям отпуск е отпускът поради бременност и раждане и е в размер на 410 дни. След изтичането на този отпуск може да бъде поискан отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 годишна възраст.

Отпуск поради бременност и раждане

Отпускът поради бременност и раждане е в общ размер на 410 дни.

От тези 410 дни 45 дни задължително се ползват преди раждане.

Отпускът от 410 дни се състои от няколко части – първите 135 дни и за разликата до 410 дни.

Първа част – първите 135 дни

Първата част от отпуска поради бременност и раждане обхваща период от 135 дни. Тази част се състои от три последователни болнични листа:

1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;

2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането – от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар;

3.  за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист):

а) след изписване от болничното лечебно заведение – от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката;

б) в случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в болнично лечебно заведение – болничният лист се издава от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа болното дете.

Втора част – за разликата до 410 дни

Втората част от отпуска поради бременност и раждане за разликата от 135 дни до 410 дни се използва въз основа на писмено заявление на майката до работодателя, към което се прилагат копие от удостоверението за раждане на детето и декларация по образец.

Работодателят е длъжен  да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Когато майката няма право на този отпуск, я уведомява за това незабавно, като мотивира отказа си.

Тази част от отпуската поради бременност и раждане може да бъде прекъсвана както по желание на служителката, така и при наличие на определени обстоятелства.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.