• Home
  • Трудово право
  • Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Наред със задълженията, които работниците и служителите имат във връзка с изпълнение на трудовия им договор, за тях, както и за всички останали членове на обществото, възникват житейски събития, които налагат изпълнението и на други задължения – част от тях доброволни и свързани със щастливи събития, друга част – с не толкова приятни емоции.

Част от житейските събития в човешкия живот Кодексът на труда поставя над задължението за полагане на труд и предоставя право на работника и служителя да ползва платен отпуск за изпълнение на свои граждански, обществени и други задължения. И така да видим кога може да се ползва такъв вид платен отпуск.

Работодателят е задължен да освободи работника и служителя за изпълнение на негови граждански, обществени и други задължения в следните случаи:

  • При встъпване в брак – 2 работни дни. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се използва в първите 2 работни дни след нея. Тоест, ако сключвате брак в събота или неделя и това са дните на Вашата седмична почивка, може да ползвате този отпуск в идващите понеделник и вторник. Заплаща се в размер според предвидено в колективен трудов договор или споразумение между работника/служителя или работодателя;
  • При кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването и един ден след него. И при този отпуск когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се използва в първите 2 работни дни след нея. Тоест ако прегледът и кръводаряването се случват в събота или неделя и това са дните на Вашата седмична почивка, може да ползвате този отпуск в идващите понеделник и вторник. Заплаща се в размер според предвидено в колективен трудов договор или споразумение между работника/служителя или работодателя;
  • При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни. Тук отново когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се използва в първите 2 работни дни след събитието. Тоест при настъпила смърт в събота или неделя и това са дните на Вашата седмична почивка, може да ползвате този отпуск в идващите понеделник и вторник. Заплаща се в размер според предвидено в колективен трудов договор или споразумение между работника/служителя или работодателя;
  • При призоваване в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице. Отнася се за дните на участие на лицето. Заплаща се съгласно предвиденото в специалните закони и наредби. Например възнаграждението на свидетели и вещи лица се определя  от съда и се изплаща от специално внесени депозити по сметка на съда.
  • За участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател. Отнася се за дните на участие на лицето. Заплаща се съгласно предвиденото в специалните закони и наредби. Например възнаграждението на съдебни заседатели се определя съгласно Наредба за съдебните заседатели.
  • За участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или корпоративно дружество. Отнася се за дните на участие на лицето. Заплаща се в размера на годишния платен отпуск;
  • Когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовия договор – по един час дневно за дните на предизвестието. Такъв отпуск може да се ползва от работник и служител, работещ повече от седем часа дневно. Заплаща се в размера на годишния платен отпуск. Целта на този отпуск е да се даде възможност на предизвестения работник или служител да има повече свободно време, за да си потърси друга работа.
  • За времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Горните отпуски могат да се ползват както от мъже, така и от жени.

А за жените, освен тези платени отпуски, Кодексът на труда предвижда още един допълнителен. Той е приложим за бременните жени и за жените, които се намират в напреднал стадий на ин-витро лечение. Отпускът се дава за извършването на медицински прегледи, когато това е необходимо да бъде извършено през работно време. Заплаща се в размера на годишния платен отпуск. Може да бъде използван и като отпуск поради временна неработоспособност, когато е за цял ден и тогава се изплаща обезщетение като за болничен.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.