• Home
  • Трудово право
  • Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Вместо увод

Наред със задълженията, които работниците и служителите имат във връзка с изпълнение на трудовия им договор, за тях, както и за всички останали членове на обществото, възникват житейски събития, които налагат изпълнението и на други задължения – част от тях доброволни и свързани със щастливи събития, друга част – с не толкова приятни емоции.

Част от житейските събития в човешкия живот Кодексът на труда поставя над задължението за полагане на труд и предоставя право на работника и служителя да ползва платен отпуск за изпълнение на свои граждански, обществени и други задължения. И така да видим кога може да се ползва такъв вид платен отпуск.

Кога може да се ползва такъв отпуск?

Работодателят е задължен да освободи работника и служителя за изпълнение на негови граждански, обществени и други задължения в следните случаи:

  • При встъпване в брак – 2 работни дни. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се използва в първите 2 работни дни след нея. Тоест, ако сключвате брак в събота или неделя и това са дните на Вашата седмична почивка, може да ползвате този отпуск в идващите понеделник и вторник. Заплаща се в размер според предвидено в колективен трудов договор или споразумение между работника/служителя или работодателя;
  • При кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването и един ден след него. И при този отпуск когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се използва в първите 2 работни дни след нея. Тоест ако прегледът и кръводаряването се случват в събота или неделя и това са дните на Вашата седмична почивка, може да ползвате този отпуск в идващите понеделник и вторник. Заплаща се в размер според предвидено в колективен трудов договор или споразумение между работника/служителя или работодателя;
  • При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни. Тук отново когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се използва в първите 2 работни дни след събитието. Тоест при настъпила смърт в събота или неделя и това са дните на Вашата седмична почивка, може да ползвате този отпуск в идващите понеделник и вторник. Заплаща се в размер според предвидено в колективен трудов договор или споразумение между работника/служителя или работодателя;
  • При призоваване в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице. Отнася се за дните на участие на лицето. Заплаща се съгласно предвиденото в специалните закони и наредби. Например възнаграждението на свидетели и вещи лица се определя  от съда и се изплаща от специално внесени депозити по сметка на съда.
  • За участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател. Отнася се за дните на участие на лицето. Заплаща се съгласно предвиденото в специалните закони и наредби. Например възнаграждението на съдебни заседатели се определя съгласно Наредба за съдебните заседатели.
  • За участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или корпоративно дружество. Отнася се за дните на участие на лицето. Заплаща се в размера на годишния платен отпуск;
  • Когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовия договор – по един час дневно за дните на предизвестието. Такъв отпуск може да се ползва от работник и служител, работещ повече от седем часа дневно. Заплаща се в размера на годишния платен отпуск. Целта на този отпуск е да се даде възможност на предизвестения работник или служител да има повече свободно време, за да си потърси друга работа.
  • За времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Горните отпуски могат да се ползват както от мъже, така и от жени.

А за жените, освен тези платени отпуски, Кодексът на труда предвижда още един допълнителен. Той е приложим за бременните жени и за жените, които се намират в напреднал стадий на ин-витро лечение. Отпускът се дава за извършването на медицински прегледи, когато това е необходимо да бъде извършено през работно време. Заплаща се в размера на годишния платен отпуск. Може да бъде използван и като отпуск поради временна неработоспособност, когато е за цял ден и тогава се изплаща обезщетение като за болничен.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.