Ограничения и забрани при допълнителен трудов договор

Да си припомним!

Правото на сключване на допълнителен трудов договор може да бъде ограничено чрез клауза в основния трудов договор в случаите на външно съвместителство (допълнителен трудов договор с друг работодател).

Това е договорно ограничение.

Съществуват обаче и други забрани и ограничения при полагане на допълнителен труд и те са нормативни.

Законови ограничения при договори за допълнителен труд

Забрана за полагане на допълнителен труд

Полагането на допълнителен труд е забранено за работниците и служителите, които:

– работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъда отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки – за работа при същите или други специфични условия;

– са определени в закон или акт на Министерски съвет.

Ограничения на работното време

Максималната продължителност на работното време по допълнителен трудов договор заедно с продължителността на работното време по основния трудов договор при подневно изчисляване на работното време не може да бъде повече от:

– 40 часа седмично – за ненавършилите 18 годишна възраст работници и служители;

– 48 часа седмично – за другите работници и служители.

Изключение от правилото за работа до 48 часа седмично

Допустимо е с изрично писмено съгласие работниците и служителите да работят и повече от 48 часа.

При вътрешно съвместителство съгласието се дава на работодателя.

При външно съвместителство съгласието се дава на работодателя по допълнителния трудов договор.

Ако такова съгласие липсва, служителят не може да бъде задължаван да работи повече от 48 часа седмично и отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни за него последици.

Работодатели, чиито служители работят повече от 48 часа, задължително водят документация, която се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Общи ограничения

Във всички случаи на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установени в Кодекса на труда.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.