Общи основания за прекратяване на трудов договор

Вместо увод

Общите основания за прекратяване на трудов договор са обективни обстоятелства, те не зависят от волята на страните. Тези основания за прекратяване на трудовия договор се наричат още безвиновни.

В тази група основания за прекратяване на трудовия договор влизат 12 основания плюс едно специфично основание за прекратяване на срочен трудов договор за дългосрочна командировка.

Видове общи основания

Общите основания за прекратяване на трудов договор са както следва:

  • Със завършване на определената работа – когато е сключен срочен трудов договор до завършване на определена работа;
  • Със завръщане на замествания на работа – когато трудовият договор е сключен за заместване на отсъстващ служител;
  • С постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или спечелил конкурса;
  • При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК. Ако обаче работодателят има друга, подходяща за здравословното състояние на работника или служителя работа и той е съгласен да я заеме, прекратяване на това основание не се допуска;
  • Със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;
  • Със смъртта на работника или служителя;
  • Поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.

Специфично основание

Срочен трудов договор за дългосрочно командироване в чужбина се прекратява с прекратяване на дългосрочната командировка по Закона за дипломатическата служба без която и да е от страните да дължи предизвестие.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.