• Home
  • Трудово право
  • Обезщетения при незаконно недопускане до работа и при незаконно временно отстраняване от работа

Обезщетения при незаконно недопускане до работа и при незаконно временно отстраняване от работа

Незаконно недопускане до работа

За незаконно недопускане до работа работодателят и виновните длъжностни лица дължат солидарно обезщетение.

Ако става въпрос за изначално недопускане до работа обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност от деня на явяването за постъпване на работа до деня на действителното допускане до работа.

Ако става въпрос за последващо недопускане до работа обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя за периода на незаконното недопускане до работа.

Незаконно временно отстраняване от работа

За срока на незаконно отстраняване от работа служителят има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за периода на незаконното отстраняване.

И тук обезщетението се дължи солидарно от работодателя и виновните длъжностни лица.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.