На кои служители е гарантирано правото на отпуск при обявеното извънредно положение?

Ползването на отпуск (платен или неплатен) е право на служителите, но ползването му става с разрешение от работодателя. Ето защо на общо основание работодателят може да откаже разрешаването на ползване на отпуск и в периода на извънредното положение.

С новите законодателни мерки обаче на определени групи служители ползването на отпуск в периода на извънредното положение не може да бъде отказан – така това право става гарантирано и реализирането му зависи единствено от упражняването му от съответния служител.

Ето кои са служителите с гарантирано право на отпуск при извънредно положение:

1. бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

Прилага се както за платения годишен отпуск, така и за неплатен. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Още по темата извъредно положение:

Какво може да прави работодател при обявеното извънредно положение?

Какво трябва да съдържа заповедта за извършване на надомна работа или работа от разстояние в периода на извънредното положение?

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.