• Home
  • Статии
  • Момент на прекратяване на трудовия договор

Момент на прекратяване на трудовия договор

Трудовият договор се прекратява само и единствено писмено. За да изпълни това изискване, работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който да се удостовери прекратяването му.

Моментът на прекратяване на трудовия договор зависи от това дали е отправено предизвестие за прекратяване или не.

При прекратяване с предизвестие, трудовият договор се прекратява с изтичане на срока на предизвестието. Трудовият договор може да бъде прекратен и преди изтичане на предизвестието – в този случай прекратяването настъпва с изтичането на съответната част от срока на предизвестието. За неспазено предизвестие се дължи обезщетение.

Ако основанието за прекратяване на трудовия договор е без предизвестие, то прекратяването настъпва от момента на получаване на заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply