Масово уволнение – кога е налице такова?

Вместо увод

В последните три години прескачаме от криза в криза и ако вярваме на анализаторите, така ще е поне още няколко години. Всичко това се отразява на бизнеса и за съжаление води до загуба на работа за много хора наведнъж.

В зависимост от конкретния случай, освобождаването от работа на голяма част от работниците и служителите, може да се приеме за случай на масово уволнение.

Какво не е масовото уволнение?

Масовото уволнение не е специално основание за уволнение.

Какво е масово уволнение?

Просто казано масово уволнение е уволнението на определен брой хора на определено основание за определен период от време, тоест когато има определена маса уволнения.

Как се определя кога има масово уволнение?

Според официалната дефиниция на Кодекса на труда масови са уволненията на едно или повече основания извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, когато броят на уволненията е:

  • най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за период 30 дни;
  • най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители за период 30 дни;
  • най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители за период 30 дни.
  • Когато в периодите по горните точки работодателят е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, се взема предвид при определяне броя на уволненията по горните точки.

Извод: Масово е това уволнение, което отговаря на определени критерии като численост на освобождаван персонал в комбинация с определени основания на които става това уволнение. Числеността на освобождавания персонал се определя по ясно заложените от Кодекса на труда критерии.

Основания за уволнение при масови уволнения

По-особен е въпросът с основанията за освобождаване.

За да отговаря на критериите за масово уволнение основанията, при които трудовият договор се прекратява, освобождаването трябва да е по причини, които не са свързани с конкретния работник или служител.

Кои основания за прекратяване на трудовия договор не се взимат предвид?

Това основания, които не са свързани с основания за прекратяване на трудов договор като липса на качества, умения, опит, образование, квалификация, дисциплинарно уволнение.

Изброените основания са все основания, свързани лично със служителя и те не се вземат предвид при определяне на бройката за масово уволнение.

Прекратяването по взаимно съгласие също не се взима при изчисляване на бройката, а също така и когато служителят сам напуска.

Кои основания за прекратяване на трудовия договор се взимат предвид?

Основните причини за прекратяване на трудов договор, които се отчитат при масовото уволнение, са прекратяване на трудови договори поради съкращаване на щата и закриване на част от предприятието.

Това са все основания, които не са свързани с личността на освобождаваните служители – закриването на щат най-често се налага поради структурни промени, намаляване обема на дейността, респективно – необходимостта от поддържаната до този момент бройка хора намалява и т.н.

Изключение от правилото

Има едно основание за прекратяване на трудов договор, което изглежда да е свързано с личността на служителя (все пак то се отнася до конкретен служител) и следователно не би следвало да се отнася към масовото уволнение, но съдебната практика е на различно мнение.

Става въпрос за прекратяването на трудов договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение. Съдът неколкократно се е произнасял по този въпрос и изводът е, че прекратяването на трудов договор срещу уговорено обезщетение също е основание, несвързано с конкретния служител.

Ето защо такива прекратявания на трудови договори се взимат при определяне на бройката и дали работодателят се намира в ситуация на масово уволнение.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.