Колективни права на работещите от разстояние

Работещите от разстояние имат равни трудови и синдикални права с тези, работещи в помещенията на работодателя.

Ако броят на работещите от разстояние надхвърля 20 души, те могат да формират самостоятелна група, която да избира свой отделен представител по информиране и консултиране по чл. 7а от Кодекса на труда.

По отношение на работещите от разстояние работодателят следва да осигурява възможности за:

– предотвратяване на изолацията на работещите от разстояние от останалите служители, работещи в помещенията на работодателя като създава условия за периодично провеждане на работни или социални срещи в помещения/офиси на работодателя; може да създава фирмено виртуално пространство – чат, форум или друг способ, чрез който работещите от разстояние и работещите в офиса, да могат свободно да общуват.

– достъп до фирмена и професионална информация, свързана с изпълнението на работата от разстояние;

– участие на работещите от разстояние в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват, ако е приложимо

Условията, при които се осигуряват горните възможности, се уреждат в индивидуалния и/или колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.