Кой плаща сметките при работа от вкъщи?

Вместо увод

През 2020 г. работата от вкъщи навлезе много рязко в ежедневието на голяма част от нас.

Установявам, че три години по-късно една част от продължаващите да работят по този начин все още не са наясно с част от правата и задълженията при този специфичен начин на работа.

Например режийните разноски – кой ги покрива, как се изчисляват и т.н., е въпрос, по който срещам разнообразни гледни точки. Тези гледни точки обаче са без особено значение, защото Кодексът на труда има ясни разпоредби относно този въпрос.

Кой плаща сметката за тока?

При работа от разстояние работодателят осигурява за своя сметка следното:

– необходимото оборудване за извършване на работата, както и консумативи за функционирането му;

– софтуер;

– техническата профилактика и поддържане;

– устройства за комуникация със служителя, включително интернет свързаност;

– защита на данните;

– информация и изисквания за работа с оборудването и поддържането му в изправност;

– законовите изисквания и правила, включително приети от работодателя, в областта на защита на данните;

– система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана и е получено писмено съгласие от служителя за това; задължително се отчита правото на лично пространство;

– други – технически или документи пособия и т.н.

Задължения на служителя

Служителят носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване.

Служителят не трябва да злоупотребява с предоставеното му оборудване, интернет и комуникационни връзки. Може да ги ползва в лично качество в рамките на разумното и добрите нрави.

Служителят носи отговорност за спазване на политиката за организация на работа и за здравословните и безопасни условия на труд, включително и дадените предписания.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.