• Home
  • Трудово право
  • Кои са документите, които се изискват при сключване на трудов договор?

Кои са документите, които се изискват при сключване на трудов договор?

Документите, които работодателят може да изисква от Вас при сключване на трудов договор, са нормативно определени.

При сключване на трудов договор от Вас могат да бъдат изисквани:

1. документ за самоличност, който се връща веднага. Копирането, сканирането, снимането и други, на документа за самоличност не се изисква и не се толерира от Комисията за защита на личните данни;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която кандидатствате;

3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която кандидатствате, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. разрешение от инспекцията по труда, ако не сте навършили 16 години или сте на възраст между 16 до 18 години.

Работодателят може да изисква представянето на други документи извън посочените по-горе, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.