Кои работодатели могат да се възползват от т.нар. “Мярка 60/40”?

Във връзка с обявеното на територията на Република България извънредно положение, от 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Работодателите, които могат да се възползват от така наречената „Мярка 60/40” или по-точно от възможността да получат компенсация от дъражвата с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. могат да бъдат разделени в три групи, които са:

1. Работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган :

2. Работодатели, преустановили работа въз основа на Заповед за преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни служители/работници на основание обявеното извънредно положение (чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда):

  • работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008), с изключение на секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби, които:
  • със своя заповед са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители И
  • декларират намаляване на приходите от продажби, както следва:

–  за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

– за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 %   през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за  изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец  януари и февруари на 2020 г.

3. Работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда:

  • работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008), с изключение на секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби), които:
    • със своя заповед са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено и
    •  декларират намаляване на приходите от продажби, както следва:

–  за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за    изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната  календарна година;

– за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за   изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас  сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.