• Home
  • Трудово право
  • Какъв е срокът за временното отстраняване на служител от работа?

Какъв е срокът за временното отстраняване на служител от работа?

Общи положения

Няма нито минимален, нито максимално определен срок, за който служител може да бъде отстранен от работа.

Границите, предвидени в Кодекса на труда са разтегливи и времето за отстраняване се определя индивидуално при всеки конкретен случай – може да е час; два; до края на работния ден; настоящия работен и следващия работен ден; една работна седмица и т.н.

Общото правило е, че отстраняването продължава до тогава, докато работникът или служителят не възстанови годността си да изпълнява определената му работа. Ето защо конкретният срок се определя във всеки един случай.

Кой може да временно да отстранява служителя?

Служителят може да бъде временно отстраняван от работа директно от своя работодател или от непосредствения му ръководител (за предприятията с по-голяма структура и йерархична организация).

Какви са последиците от временното отстраняване?

За периода на временното отстраняване работникът или служителят не работи поради своето поведение. Ето защо за този период той не получава и трудово възнаграждение.

Ако причините, поради които служителят е временно отстранен, представляват нарушение на трудовата дисциплина и/или са нанесли имуществени вреди на работодателя, служителят подлежи на дисциплинарно наказание и може да му бъде търсена имуществена отговорност или по реда на Кодекса на труда, или по общия съдебен ред.

Незаконно отстраняване от работа

Незаконното отстраняване от работа е основание за търсене на обезщетение.

Повече за това какъв е размерът на обезщетението и от кого се дължи – тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.