Какво са „данни за страните” по трудовия договор?

Вместо увод

Данните за страните по трудовия договор са част от задължителното съдържание на трудовия договор.

Дефиниция за данни за страните

Какво са това данни за страните е дефинирано в Кодекса на труда.

Те могат да бъдат разделени на две категории данни:

 • за работодателя и
 • за работника или служителя.

Данни за работодателя

Според това дали работодателят е физическо лице или юридическо лице, или едноличен търговец, данните за работодателя се делят на две групи.

Работодател – юридическо лице или едноличен търговец:

 • наименование;
 • седалище и адрес на управление;
 • единен идентификационен код (ЕИК);
 • името/имената на лицето/лицата, които го представляват; ЕГН или ЛНЧ за чужденец.

Работодател физическо лице:

 • името на лицето;
 • постоянен адрес;
 • ЕГН или ЛНЧ за чужденец.

Данни за служителя

 • името на лицето;
 • постоянен адрес;
 • ЕГН или ЛНЧ за чужденец;
 • вид и степен на притежавано образование, както и данни за притежавана научна степен, ако е свързано с изпълнение на работата.

Свързани публикации

Кои са документите, които се изискват при сключване на трудов договор?

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.