Какво са „данни за страните” по трудовия договор?

Вместо увод

Данните за страните по трудовия договор са част от задължителното съдържание на трудовия договор.

Дефиниция за данни за страните

Какво са това данни за страните е дефинирано в Кодекса на труда.

Те могат да бъдат разделени на две категории данни:

 • за работодателя и
 • за работника или служителя

Данни за работодателя

Според това дали работодателят е физическо лице или юридическо лице, или едноличен търговец, данните за работодателя се делят на две групи.

Работодател – юридическо лице или едноличен търговец:

 • наименование;
 • седалище и адрес на управление;
 • ЕИК;
 • името/имената на лицето/лицата, които го представляват; ЕГН или ЛНЧ за чужденец

Работодател физическо лице:

 • името на лицето;
 • постоянен адрес;
 • ЕГН или ЛНЧ за чужденец

Данни за служителя

 • името на лицето;
 • постоянен адрес;
 • ЕГН или ЛНЧ за чужденец;
 • вид и степен на притежавано образование, както и данни за притежавана научна степен, ако е свързано с изпълнение на работата.

Свързани публикации

Кои са документите, които се изискват при сключване на трудов договор?

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Това може да не е валидно за Вашия казус, дори и да намирате прилики. Само в рамките на правна консултация може да получите изчерпателно становище за Вашия казус.

Ако имате нужда от консултация или Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Ако желаете да получите правна консултация по подобен или друг казус, използвайте формите за контакт.