• Home
  • Трудово право
  • Имам служител в предизвестие, но не искам той да идва на работа до края на срока на предизвестието. Какво да правя?

Имам служител в предизвестие, но не искам той да идва на работа до края на срока на предизвестието. Какво да правя?

Причините един работодател да не иска негов служител в срок на предизвестие да идва на работа по време на този период може да са много. В повечето случаи са и житейски оправдани – например да се опази от изтичане на информация; унищожаване на информация и документация; нанасяне на някакви други вреди и други подобни.

В никакъв случай желанието на работодателя да се предпази от такива действия не може да бъде укоримо. Напротив, то е разбираемо и не само това – негово право е да иска да бъде опазен от вреди и да се защити. Въпросът е какво предприема работодателят така че да защити своите права и законни интереси и същевременно да не наруши правата и законните интереси на своя служител.

Какво може да се предприеме?

Единият от начините работодателят да минимизира рискове от недобросъвестно поведение на служителя в срока на предизвестието е просто да не спази срока. В този случай работодателят ще трябва да плати обезщетение на служителя за неспазения срок на предизвестието. Размерът на това обезщетение е брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

Това работодателят може да направи и когато той прекратява трудовия договор с предизвестие, и когато е получил от свой служител предизвестие за прекратяване на трудовия договор.

Друг подходящ начин е даването на допълнителен платен отпуск за срока на предизвестието, който започва от връчването на предизвестието и продължава до неговия край. За целта трябва да се сключи допълнително споразумение към договора, с който да бъде уговорен допълнителния платен отпуск. Ползването на този отпуск става по общия ред – с писмена молба на служителя и писмено разрешение от работодателя.

Друг начин е писмена уговорка служителят да не идва до работното си място в срока на предизвестието като същевременно ще получи дължимото му трудово възнаграждение за периода на предизвестието, както и всички дължими по закон обезщетения.  Макар това да не е уредено изрично като възможност в Кодекса на труда, се използва от някои работодатели. При такъв род споразумения биха могли да възникнат редица проблеми и евентуално да бъде оспорена тяхната законност. В този смисъл трябва добре да бъде обмислено тяхното сключване и какви са рисковете, които се поемат.

Всичко това обаче предполага добро взаимодействие между работодателя и служителя. Ако такова не е налице, за работодателя винаги остава законовата възможност да не спази предизвестието като плати дължимото обезщетение.

*Известна ми е практиката работодателите да принуждават служители в предизвестие да си “пускат” молба за оставащия платен основен годишен отпуск. Ако при подобна ситуация от формална страна нещата може и да са изрядни, то това далеч не може да бъде определено като добра работодателска практика. В някои случаи дори би могло да бъде определено като злоупотреба с права, така че моят съвет към всички работодатели е да се придържат към законовите рамки.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.