• Home
  • Статии
  • Защо е важно да се знае дали работодател е в хипотеза на масово уволнение?

Защо е важно да се знае дали работодател е в хипотеза на масово уволнение?

Общи бележки

Масовото уволнение е свързано с предприемане на редица предварителни действия от страна на работодателя преди ефективното прекратяване на трудовите договори.

Така например работодателят е длъжен да проведе консултации, да уведоми определени органи като Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и Агенция по заетостта и да участва в определени работни групи.

Неспазване на правилата за масово уволнение

Ако работодателят извърши масово уволнение в нарушение на процедурите или при тяхното пълно неспазване, той носи административно – наказателна отговорност и могат да му бъдат наложени и съответни наказания.

Уволнение в нарушение на правилата за масово уволнение?

Неспазването на процедурите по масово уволнение само по себе си не води до незаконност на уволненията и до тяхната отмяна. Тоест, ако служител оспори своето уволнение само поради неспазване на процедурата по масово уволнение от работодателя, съдът следва да отхвърли искането му като неоснователно.

От друга страна прекратяването на трудов договор при масово уволнение подлежи на обжалване на общо основание при наличие на  основания за неговата незаконосъобразност. И е без значение дали е спазена процедурата по масово уволнение или не.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Това може да не е валидно за Вашия казус, дори и да намирате прилики. Само в рамките на правна консултация може да получите изчерпателно становище за Вашия казус.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Ако желаете да получите правна консултация по подобен или друг казус, използвайте формите за контакт.