Защита при незаконно уволнение пред работодателя

Общи бележки

Защитата срещу незаконно уволнение може да бъде осъществи по два начина:

– чрез оспорване на уволнението пред работодателя (извънсъдебна защита) и

– чрез оспорване на уволнението пред съда (съдебна искова защита).

В тази публикация ще разгледам извънсъдебната защита чрез оспорване на уволнението директно пред работодателя.

Оспорване на уволнението пред работодателя

Служител, който счита, че е уволнен незаконно може, преди да се обърне към съда, да оспори уволнението си пред бившия си вече работодател.

Защо да оспорите уволнението пред работодателя, преди да се обърнете към съда?

На първо място – защото си спестявате един съдебен процес.

Заедно с това си спестявате разходи, време, нерви и стрес.

Освен това съдебният процес с голяма вероятност ще натовари отношенията между работодателя и служителя негативно, а едно оспорване пред работодателя дава възможност за по-добро регулиране (дори възстановяване) на отношенията.

Разбира се, ако работодателят откаже да разгледа жалбата или не я уважи, за служителя винаги остава възможността да оспори уволнението пред съда. Имайте предвид, че срокът за оспорване на уволнение е 2 месеца. Затова ако изберете да оспорвате първо пред работодател, си оставете достатъчно време за евентуално подготвяне на искова молба и нейното подаване в съда, за да спазите сроковете.

NB! Оспорването на уволнението пред работодателя не е задължително, нито е предпоставка за оспорване на уволнението пред съда.

Какво може да иска служителят, когато оспорва уволнението си пред работодателя?

Служителят може да иска от работодателя си:

– признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

– възстановяване на предишната му работа;

– изплащане на обезщетение за времето, през което служителят е останал без работа, но за не повече от 6 месеца

– поправка на основанието за уволнение.

Как се прави оспорването пред работодателя?

Оспорването може да се направи устно или писмено. Все пак писмената форма е препоръчителна и за предпочитане.

Работодателят не е длъжен да разглежда такива жалби. Може да откаже изрично да я разгледа, а може да откаже и мълчаливо. Важно е да се следи за двумесечния срок за обжалване на уволнението, за да не се изпусне срока за подаване на иск пред съда.

Работодателят може сам да отмени заповедта за уволнение

Работодателят може и без искане от служителя, сам да отмени заповедта за уволнение. Това обаче е ограничено във времето – отмяната на заповедта може да стане до предявяване на иск от служителя пред съда. Припомням отново, че срокът за обжалване на уволнение е 2 месеца.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.