• Home
  • Трудово право
  • Запазване на трудовите правоотношения при отдаване на предприятието или обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия

Запазване на трудовите правоотношения при отдаване на предприятието или обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия

Вместо увод

Тук са разгледани случаите, при които е налице смяна на работодателя без да се прекратяват трудовите договори. Има обаче още две хипотези, при които се стига до подобен ефект, но той по правило е временен.

Отдаване на предприятието или част от него под наем или аренда

Под наем или аренда може да бъде отдадено както цялото предприятие – тогава засегнати са всички работници и служители.

Под наем или аренда може да бъде отдадена и обособена част от предприятието – тогава засетнати са тези работници и служители, изпълняващи трудова дейност в обособената част на предприятието, предмет на договора.

Договор за концесия

При възлагането на концесия засегнатите работници и служители се определят по два начина:

  • чрез характера на работата – предмет на трудовия договор, ако при възлагане на концесията в нейния предмет са включени тези дейности или
  • чрез обекта – ако обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията.

Правни последици – запазване на трудовите договори

Правните последици са същите като при преструктуриране на бизнеса – засегнатите работници и служители запазват трудовите си договори и преминават при нов работодател.

Тези правни последици настъпват по силата на закона. Не са необходими анекси, допълнителни споразумения или други подобни.

Правни последици след изтичане на срока на договора за наем, аренда или концесия

Доколкото договорите за наем и аренда, както и за концесия, са срочни, с изтичането на уговорения срок засегнатите работници и служители се прехвърлят отново към стария работодател.

Връщането към стария работодател става по силата на закона – отново не се прекратяват трудови договори, нито се подписват допълнителни споразумения.

Отговорност на работодателите

За задълженията към засегнатите от договора за наем, аренда или концесия работници и служители, възникнали преди промяната, отговарят солидарно двамата работодатели.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.