Задължения на работодателя при работа от разстояние

Работодателят осигурява за своя сметка:

– необходимото оборудване и консумативи;

– програмно (софтуер) осигуряване;

– техническа профилактика и поддръжка;

– устройства за комуникация, включително интернет свързаност;

– защита на данните;

– информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност;

– законовите изисквания и правилата, в това число тези на работодателя, относно защитата на данните, които ще се използват от служителя;

– система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място; монтирането на наблюдение става само при изричното писмено съгласие на служителя и при монтирането и използването й следва да се отчита правото на лично пространство;

-други технически или документи пособия, уговорени в индивидуалния и/или колективния трудов договор;

– предоставя предварително на служителя писмена информация за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, включително за защита на служебните данни, която е неразделна част от трудовия договор;

– достъп до фирмена и професионална информация, свързана с изпълнението на работата от разстояние.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.